Lieferungen - 64708-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Slowenien-Ljubljana: Erkennungs- und Analysegeräte

2019/S 029-064708

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 005-006330)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kemijski inštitut
5051592000
Hajdrihova ulica 19
Ljubljana
1000
Slowenien
Kontaktstelle(n): pravna služba
Telefon: +386 14760200
E-Mail: glavna.pisarna@ki.si
Fax: +386 14760300
NUTS-Code: SI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ki.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov

Referenznummer der Bekanntmachung: JN 1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38430000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet naročila je nakup, dobava in instalacija ter vzdrževanje krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 005-006330

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Dodatna pojasnila potencialnim ponudnikom glede oddaje ponudbe v sistem e-JN in predložitve lastnega ESPD obrazca (oz. izjave):

Če ponudnik v sistemu e-JN oddaja ponudbo do vključno 31.1.2019 velja naslednje:

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Če ponudnik v sistemu e-JN oddaja ponudbo od vključno 1.2.2019 velja naslednje:

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Oba načina oddaje ponudbe, kot je opisano zgoraj, sta enakovredna in pravno zavezujoča.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: