Lieferungen - 64729-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Jaśliska: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2019/S 029-064729

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 017-035465)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
Jaśliska
38-485
Polen
Telefon: +48 134310581
E-Mail: ug@jasliska.info
Fax: +48 134310593
NUTS-Code: PL821

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.jasliska.info

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych i automatycznej kotłowni opalanej biomasą dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaśliska

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych i automatycznej kotłowni opalanej biomasą dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaśliska, które jest realizowana w ramach projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach Gminy Jaśliska”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 017-035465

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, —6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Anstatt:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na zaprojektowaniu oraz dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 20 kWp – w ramach jednego kontraktu.

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie z montażem automatycznej kotłowni opalanej biomasą z układem podawania paliwa z wydzielonego magazynu o mocy minimum 80 kW - w ramach jednego kontraktu.

Uwaga:

1) W części 1, Zamawiający uwzględni również doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że oddzielnie zaprojektował i dostarczył wraz z montażem instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 20 kWp,

2) W części 2, Zamawiający uwzględni również doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że oddzielnie zaprojektował i dostarczył wraz z montażem automatyczną kotłownie opalaną biomasą o mocy minimum 80 kW,

3) W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj), a nie w formule dostaw z montażem.

muss es heißen:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na zaprojektowaniu oraz dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 20 kWp – w ramach jednego kontraktu.

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na zaprojektowaniu oraz dostawie z montażem automatycznej kotłowni opalanej biomasą z układem podawania paliwa z wydzielonego magazynu o mocy minimum 80 kW - w ramach jednego kontraktu.

Uwaga:

1) W części 1, Zamawiający uwzględni również doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że oddzielnie:

− zaprojektował instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 20 kWp,

− dostarczył wraz z montażem instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 20 kWp,

2) W części 2, Zamawiający uwzględni również doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że oddzielnie:

− zaprojektował automatyczną kotłownie opalaną biomasą o mocy minimum 80 kW,

− dostarczył wraz z montażem automatyczną kotłownie opalaną biomasą o mocy minimum 80 kW,

3) W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj), a nie w formule dostaw z montażem.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/02/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/02/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: