Lieferungen - 64733-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Aufladegeräte

2019/S 029-064733

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 026-057425)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Compania Municipală Energetică București S.A.
Romania
Str. Unirii nr. 76
Bucureşti
030835
Rumänien
Kontaktstelle(n): Ardenel-Mihail Vasile
Telefon: +40 372400780
E-Mail: achizitii@cmeb.com.ro
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cmeb.com.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție echipamente – stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug-in

Referenznummer der Bekanntmachung: 37752029/2018/19P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31681500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziție echipamente – stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug-in in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 026-057425

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

Cerinta 2: Evitarea conflictului de interese:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toți participantii odată cu depunerea DUAE (se va completa Formularul nr. 4 — Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice). Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:

— Vasile Ardenel Mihail — director general,

— Anton Cristian Ioan — director general adjunct dezvoltare-comercial,

— Stancu Ioana — sef Serviciul Financiar Contabilitate Buget,

— Constantin Carmen — economist, Compartimentul Control Financiar Preventiv,

— Mușat Cosmin Dragoș — șef Serviciu Achiziții,

— Secu Ciprian — expert Achizitii Publice, Serviciul Achizitii,

— Stanciu Dumitru — inginer șef Direcția tehnică,

— Oneață Raul-Bogdan — asistent analist, Serviciul Registratură, Administrativ, Arhivă,

— Apostol Bogdan-Nicolae — specialist Managenentul Calitatii, Biroul SSM + SU si Managementul Calitatii,

— Mihăilă Adrian — inginer, Departamentul Comercial,

— Toporîște Constantin — șef Departament Comercial,

— Polihron Cristian Inginer — Serviciul Investitii.

muss es heißen:

Cerinta 2: Evitarea conflictului de interese:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toți participantii odată cu depunerea DUAE (se va completa Formularul nr. 4 — Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice). Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:

— Chiriță Sorin — președinte CA,

— Anton Cristian Ioan — director general adjunct dezvoltare-comercial,

— Stancu Ioana — sef Serviciul Financiar Contabilitate, Buget,

— Constantin Carmen — economist, Compartimentul Control Financiar Preventiv,

— Mușat Cosmin Dragoș — șef Serviciu Achiziții,

— Secu Ciprian — expert Achizitii Publice, Serviciul Achizitii,

— Stanciu Dumitru — inginer șef Direcția tehnică,

— Oneață Raul-Bogdan — asistent analist, Serviciul Registratură, Administrativ, Arhivă,

— Apostol Bogdan-Nicolae — specialist Managenentul Calitatii, Biroul SSM + SU si Managementul Calitatii,

— Mihăilă Adrian — inginer, Departamentul Comercial,

— Toporîște Constantin — șef Departament Comercial,

— Polihron Cristian — inginer, Serviciul Investitii.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: