TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 64964-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Belgien-Dendermonde: Medizinische Verbrauchsartikel

2018/S 030-064964

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Kroonveldlaan 50
Dendermonde
9200
Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Filip Vermijlen
Telefon: +32 52252987
E-Mail: filip.vermijlen@azsintblasius.be
Fax: +32 52252871
NUTS-Code: BE232

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.azsintblasius.be

I.1)Name und Adressen
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw (Aalst)
BE0410424222
Moorselbaan 164
Aalst
9300
Belgien
Telefon: +32 53724111
E-Mail: webmaster@olvz-aalst.be
Fax: +32 53724586
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.olvz.be

I.1)Name und Adressen
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)
Merestraat 80
Aalst
9300
Belgien
Telefon: +32 53764111
E-Mail: info@asz.be
Fax: +32 53766809
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.asz.be

I.1)Name und Adressen
az Nikolaas (Sint-Niklaas)
Moerlandstraat 1
Sint-Niklaas
9100
Belgien
E-Mail: koen.neve@aznikolaas.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aznikolaas.be

I.1)Name und Adressen
Sint-Vincentiusziekenhuis (Deinze)
Schutterijstraat 34
Deinze
9800
Belgien
Telefon: +32 93877111
E-Mail: info@azstvdeinze.be
Fax: +32 93877039
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.azstvdeinze.be

I.1)Name und Adressen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem)
BE0874619603
Wilrijkstraat 10
Edegem
2650
Belgien
Telefon: +32 38213000
E-Mail: vragen@uza.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uza.be

I.1)Name und Adressen
GasthuisZusters Antwerpen (Wilrijk)
Oosterveldlaan 22
Wilrijk
2610
Belgien
E-Mail: yves.dilen@gza.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gza.be

I.1)Name und Adressen
az Monica (Deurne)
Florent Pauwelslei 1
Deurne
2100
Belgien
E-Mail: bart.brokken@azmonica.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.azmonica.be

I.1)Name und Adressen
az Heilige Familie (Rumst)
's Herenbaan 172
Rumst
2840
Belgien
Telefon: +32 38809011
E-Mail: info@hfr.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.azheiligefamilie.be/

I.1)Name und Adressen
Sint-Jozefkliniek vzw (Bornem)
BE0416851659
Kasteelstraat 23
Bornem
2880
Belgien
Telefon: +32 38901611
E-Mail: info@sjk.be
NUTS-Code: BE2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sjk.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CPT's, Afdekmateriaal en basissets - raamovereenkomst (Optimus -POZ)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/193
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 826 446.28 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE232
Hauptort der Ausführung:

Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w., Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Deze overheidsopdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst voor leveringen van Customised Procedure Trays (CPT), afdekmateriaal en basissets.

Een meer gedetailleerde beschrijving van dit materiaal en de eisen waaraan het dient te voldoen, is terug te vinden in dit bestek onder het hoofdstuk "Technische bepalingen".

Toelichting procedureverloop.

Het betreft een raamovereenkomst (conform art. 32 van de wet van 15.6.2006) met meerdere deelnemers per perceel, niet alle voorwaarden gekend.

In een 1ste fase zal een raaomovereenkomst afgesloten worden met alle firma's die dergelijk materiaal kunnen aanleveren, mits zij voldoen aan de in het bestek gestelde minimumeisen.

Tijdens deze 1ste fase zullen we in eerste instantie focussen op:

1) de selectiecriteria;

2) de gunningscriteria, die, met uitzondering van de prijs, op een "high level" beoordeeld worden.

Zo zal er ingezoemd worden op de integriteit van de totale toeleveringsketen (supply chain), steriliteitsaspecten, productondersteuning, certificaten, kwaliteitsgaranties, leveringstermijnen en dergelijke meer.

Tijdens deze 1ste fase zullen geen prijzen gevraagd worden en zal dit gunningscriterium bijgevolg niet beoordeeld worden.

De raamovereenkomst zal gegund worden aan een "pool" van "preferred suppliers".

Enkel de inschrijvers die een raamovereenkomst gegund kregen, krijgen toegang tot de 2de fase.

In de 2de fase worden de concrete deelopdrachten uitgeschreven en in mededinging geplaatst.

Deze deelopdrachten kunnen bestaan uit meerdere percelen, die elk meerdere posten kunnen bevatten.

De deelopdracht kan uitgeschreven worden door een individuele instelling, maar het kan ook een opdracht betreffen voor een aantal instellingen tesamen.

Er wordt duidelijk aangegeven welke instellingen het betreft.

Indien de deelopdracht enkel posten bevat, zal de opdracht aan 1 inschrijver gegund worden.

Indien de deelopdracht uit meerdere percelen bestaat, dan kunnen percelen aan verschillende inschrijvers gegund worden.

De resultaten van deze deelopdracht zullen gehonoreerd worden door de instellingen die in de deelopdracht vermeld worden en waarvoor de opdrachtencentrale optreedt.

In de deelopdracht zullen de beoogde resultaten, voorwaarden, producten en diensten nader gespecifieerd worden.

De door de inschrijvers ingediende offertes worden beoordeeld aan de hand van de vooropgestelde gunningscriteria.

Deze beoordeling zal nu gaan over de concrete producten en diensten die aangeboden worden, bovenop hetgeen reeds tijdens de eerste fase beoordeeld werd.

Inschrijvers kunnen voor de deelopdracht dus extra zaken aanbieden die ten opzichte van de 1ste fase tot een hogere score kunnen leiden.

De mededinging tijdens de 2de fase verloopt in principe als volgt:

1) De prijsvraag voor de deelopdracht wordt naar de verschillende inschrijvers (preferred supliers) gezonden;

2) Deze inschrijvers dienen binnen een redelijke termijn een offerte in te dienen zoals bepaald in de deelopdracht;

3) De offertes worden beoordeeld door de instellingen die de deelopdracht uitgeschreven hebben;

4) Alle inschrijvers die een conforme offerte ingediend hebben, worden uitgenodigd voor een onderhandelingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt de leverancier feedback over de ingediende offerte. De inschrijver krijgt de gelegenheid om toelichtingen te verstrekken, die schriftelijk bevestigd dienen te worden als een addendum van de offerte;

5) Op basis van bovenstaand onderhandelingsgesprek krijgt de leverancier eenmalig de kans om, binnen een gestelde redelijke termijn, een verbetervoorstel in te dienen (=BAFO=Best And Final Offer);

6) De opdrachtencentrale gunt de deelopdracht.

Opmerkingen:

— instellingen die vermeld staan in de raamovereenkomst, kunnen niet verplicht worden om een deelopdracht uit te sc...(zie opdrachtdocumenten).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Technische waarde, Kwaliteit en Veiligheid / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Leveringsmodaliteiten, Dienstverlening en Innovatie / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Gebruiksvriendelijkheid / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 129-263227
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2017/193
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

CPT's, Afdekmateriaal en basissets - raamovereenkomst (Optimus -POZ)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
MEDLINE INTERNATIONAL BELGIUM BVBA
Pegasuslaan 5
Diegem
1831
Belgien
Telefon: +32 28087493
E-Mail: arnaud.schaepkens@medline.com
Fax: +32 24001939
NUTS-Code: BE
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
MOLNLYCKE HEALTH CARE NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
Berchem
2600
Belgien
Telefon: +32 32868950
Fax: +32 32868952
NUTS-Code: BE
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ALCON NV
Medialaan 36
Vilvoorde
1800
Belgien
Telefon: +32 27543210
E-Mail: contracts.bnl@alcon.com
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse: www.alcon.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PAUL HARTMANN NV
Paul Hartmannlaan 1
Sint-Renelde
1480
Belgien
Telefon: +32 23914494
Fax: +32 23944454
NUTS-Code: BE
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
WM Supplies BVBA
Kortrijksestraat 30
Kuurne
8520
Belgien
Telefon: +32 56712041
E-Mail: info@wmsupplies.be
Fax: +32 56705985
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse: www.wmsupplies.be

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
HALYARD BELGIUM BVBA
Building Aramis, 4De Verdieping - Leonardo Da Vincilaan 1
Zaventem
1930
Belgien
Telefon: +32 80078775
E-Mail: marijke.titeca@hyh.com
Fax: +32 80078774
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse: www.halyardhealth.nl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
O&M Healthcare International Ltd
Blanchardstown Corporate Park, Block 10-4
Dublin
D15 X98N
Irland
Telefon: +32 476978833
E-Mail: els.pletinckx@owens-minor.com
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse: www.owens-minor.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
MEDICA EUROPE BV
Galliërsweg 20
Oss
5349AT
Niederlande
Telefon: +32 54313170
E-Mail: dvpeteghem@medica-europe.nl
Fax: +32 54313180
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse: www.medica-europe.nl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 826 446.28 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 826 446.28 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Onze Lieve Vrouw Van Troost (az Sint-Blasius, Dendermonde)
Kroonveldlaan 50
Dendermonde
9200
Belgien
Telefon: +32 52252011
E-Mail: info@azsintblasius.be

Internet-Adresse: www.azsintblasius.be

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2018