Dienstleistungen - 65010-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Oulu: Beratung im Bauwesen

2019/S 029-065010

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Oulun Kaupunki
0187690-1
PL 32 (Solistinkatu 2)
Oulu
90015
Finnland
Kontaktstelle(n): Vilho Vanhatalo
Telefon: +358 447032129
E-Mail: vilho.vanhatalo@ouka.fi
NUTS-Code: FI1D9

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=212973&tpk=cd835199-304f-4ff7-9e53-bfe5b31ab958
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen puitejärjestely 2019–2021

Referenznummer der Bekanntmachung: OUKA/314/02.08.01/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71530000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinta sisältää yksilöimättömät yhdyskuntatekniikan (kadut, sillat, venesatamat, veneväylät, puistot ja muut yleiset alueet) rakennuttamistehtävät ja muut niihin liittyvät asiantuntijatehtävät Oulun kaupungin alueella.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D9
Hauptort der Ausführung:

Oulun kaupungin alueella olevat rakennuttamiskohteet

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankkeet sisältävät seuraavia RT-sopimusasiakirjojen tehtäväluetteloissa määriteltyjä tehtäviä:

– RT 10-11107 Rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ 12

– RT 16-10466 Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (1991).

Tehtävien laajuus ja tavoitteet määritellään kutakin yksittäistä hanketta tehtäessä ja niistä tehdään sopimukset erikseen. Toiminta-alueena on Oulun kaupunki. Erikseen sovittavissa seudullisissa kohteissa toimeksianto voi ulottua laajemmalle. Aiempana vastaavanmittaisena sopimuskautena puitesopimuksen mukaiset tilausmäärät ovat olleet yhteensä noin 400 000–600 000 EUR (alvV 0 %).Tilausmäärät riippuvat mm. käytettävissä olevista investointimäärärahoista.

Tarjous koskee sopimusaikana 31.12.2021 mennessä tilattavia töitä. Työn aloittamisesta sovitaan tilauksen yhteydessä. Sopimuskauden lopulla käynnistyvä työ voi jatkua sopimuskauden ulkopuolella ja tällöin noudatetaan tämän puitesopimuksen ehtoja. Puitesopimuksen mukaisissa toimeksiannoissa käytetään tarjoukseen nimettyjä henkilöitä. Muun kuin tarjouksessa esitetyn henkilöstön käytöstä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa optiona yhden (1) vuoden.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Konsultin valinta suoritetaan laatu- ja hinta-arviointia käyttäen siten, että laadun paino-arvo on 60 % ja hinnan painoarvo 40 %.

Laatu:

Laatuarvioinnissa esitetyt henkilöt arvioidaan ryhmänä. Henkilöstön laatuarvioinnissa otetaan huomioon mm. henkilöiden koulutus, kokemus ja ammattitaito sekä referenssit vastaavista tehtävistä. Henkilöiden referenssikohteiden arvioinnissa otetaan huomioon mm. monipuolisuus, laajuus ja soveltuvuus Oulun kaupungin rakennuttamiskohteisiin. Laatuarvio suoritetaan käyttämällä asteikkoa 0–10. Maksimaalinen suorituskyky tai paras mahdollinen ominaisuus saa arvosanan 10 ja vastaavasti hylättävä taso saa arvosanan 0. Tarjoajia verrataan sekä asteikkoon yleensä että myös toisiinsa siten, että paras tarjoaja saa korkeimman pistemäärän asteikkoon suhteutettuna. Mikäli tarjoajien ominaisuuksissa ilmenee eroja, muille annetaan eron suuruutta kuvaavasti alempi pistemäärä. Jos tarjous saa laatuarvioinnissa 0 pistettä, tarjous voidaan hylätä.

Hinta:

Hinta-arvioinnissa tarjouksen henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat painotetaan seuraavasti: Henkilöryhmä painotus

01 10 %

02 20 %

03 20 %

04 20 %

05 20 %

06 10 % .

Tarjousten vertailuhintana käytetään painotettujen tuntiveloitushintojen keskiarvoa. Hintavertailussa hyväksyttyjen tarjousten vertailuhintojen keskiarvo saa 7 pistettä. Pistemäärää korotetaan yhdellä (1) pisteellä jokaista keskiarvohinnan alittavaa 20 % kohti ja lasketaan yhdellä (1) pisteellä jokaista keskiarvon ylittävää 10 % kohti. Laatu- ja hintapisteet lasketaan yhteen ja tarjouskilpailun voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Ympäristötalo

Solistinkatu 2

90015 Oulun kaupunki

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Rakennuttamistehtäviin valitaan neljä (4) kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajaa, jollei soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Jokaisen valitun toimittajan kanssa tullaan allekirjoittamaan saman sisältöinen puitesopimus, jonka perusteella tilaajat tekevät tilauksia sopimuskaudella. Sopimuskauden aikana kaikki ennakoidulta arvoltaan yli 60 000 EUR olevat hankinnat minikilpailutetaan kaikkien puitejärjestelyn toimittajien kesken. Minikilpailutusten valintaperusteena on joko 1. hinta tai 2. hinnan ja laadun perusteella määräytyvä kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden tapauksessa laadun vertailuperusteet määritetään minikilpailutusta koskevassa tarjouspyynnössä kunkin toimeksiannon erityispiirteiden mukaisesti. Vertailuperusteina voivat olla seuraavat asiat: kyseiseen tehtävään tarjottavan henkilöstön kokemus toimeksiantoa vastaavista tehtävistä, referenssien soveltuvuus kyseessä olevaan toimeksiantoon, toimeksiannossa tarvittava erityisosaaminen sekä paikallistuntemus silloin, kun se on perusteltavissa toimeksiannon hoitamisen kannalta. Ennakoidulta arvoltaan alle 60 000 EUR:n hankinnat voidaan tilaajan harkinnalla joko minikilpailuttaa tai tilaus voidaan tehdä tilaajan kulloisenkin toimeksiannon mukaiseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen yhdeltä (1) parhaaksi katsotulta puitesopimustoimittajalta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2019