Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 652550-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 228-652550

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 194-546761)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Mikołajczyk
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-45-59
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/gitd

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY TECHNICZNEJ

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.10.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz dostawa oprogramowania standardowego wraz ze świadczeniem pomocy technicznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2. Zamówienie jest podzielone na następujące części:

a) Część I – ITS Warstwy Fizycznej: Na część I składa się zamówienie podstawowe oraz Prawo Opcji

b) Część II – Oprogramowanie do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych.

c) Część III – Rozbudowa platformy wirtualizacji serwerów.

d) Część IV - System operacyjny

Poszczególne części zamówienia są szczegółowo opisane w odrębnych dokumentach stanowiących załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w BZP pod numerem 2.2.6

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-546761

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 26/02/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: