Dienstleistungen - 65312-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2019/S 029-065312

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Z. Nałkowskiej 11
Warszawa
01-886
Polen
Kontaktstelle(n): Maria Pańczyk
Telefon: +48 222774982
E-Mail: mpanczy@um.warszawa.pl
Fax: +48 222774972
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna m.st. Warszawy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 1.2.2019-31.1.2020”

Referenznummer der Bekanntmachung: CUS/ZP/12/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych zwanych dalej „Usługami” lub „usługami opiekuńczymi”, o których mowa w ustawie z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), realizowanych na rzecz osób, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zamówienie realizowane z podziałem na dzielnice w 8 częściach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 24 485 379.96 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Ochota, Włochy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Ochota, Włochy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych, realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Ochota, Włochy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 56 820 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 5 600 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 354 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 53 979 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Śródmieście, Wola

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Śródmieście, Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Śródmieście, Wola, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 215 592 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 21 900 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 821 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 204 812 godzin

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Ursynów (bez obszaru Kabaty – Natolin od ul. Płaskowickiej), Mokotów, Wilanów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Ursynów (bez obszaru Kabaty – Natolin od ul. Płaskowickiej), Mokotów, Wilanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Ursynów (bez obszaru Kabaty – Natolin od ul. Płaskowickiej), Mokotów, Wilanów, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 213 204 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 21 660 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 879 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 202 543 godzin

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Ursus, Bemowo

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Ursus, Bemowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Ursus, Bemowo, które z powodu wieku,

Choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 56 940 godziny w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 5 700 godziny;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 236 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia wyniesie 54 092 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych zwanych, realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 125 388 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 12 500 godziny;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 570 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia wyniesie 119 118 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Praga Południe, Rembertów.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Praga Południe, Rembertów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Praga Południe, Rembertów, które z powodu wieku,choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 102 216 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 10 370 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 532 osoby;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia wyniesie 97 105 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Praga Północ, Targówek

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Praga Północ, Targówek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych zwanych, realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie Dzielnic: Praga Północ, Targówek, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 92 988 godziny w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 9 400 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 445 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia wyniesie 88 338 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Wawer, Wesoła

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Dzielnice: Wawer, Wesoła

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, wymagających pomocy na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w maksymalnym wymiarze 48 852 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 4 900 godziny;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 191 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 46 408 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 20 %

K3 – Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów, waga 20 %

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 239-546756
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Ochota, Włochy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
MG Partner Marcin Grzesiak
NIP: 542 282 47 08
Włościańska 15/21
Warszawa
01-710
Polen
Telefon: +48 505002868
Fax: +48 223796280
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
KG Partner Kamila Grzesiak
NIP: 966 172 23 15
Włościańska 15/1
Warszawa
01-710
Polen
Telefon: +48 733298029
Fax: +48 327505232
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 492 093.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 492 093.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Śródmieście, Wola

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka jawna
NIP: 5211351348
ul. Kwiatowa 9
Warszawa
02-579
Polen
Telefon: +48 228493907
Fax: +48 228493907
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 993 457.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 993 457.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Warszawa, Dzielnice: Ursynów (bez obszaru Kabaty – Natolin od ul. Płaskowickiej), Mokotów, Wilanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka jawna
NIP: 5211351348
ul. Kwiatowa 9
Warszawa
02-579
Polen
Telefon: +48 228493907
Fax: +48 228493907
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 564 624.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 564 624.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Ursus, Bemowo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Gwarant” Tomczyk Spółka jawna
NIP: 6931957513
ul. Rynek 3A
Głogów
67-200
Polen
Telefon: +48 768334411
Fax: +48 768334411
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 480 440.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 480 440.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Gwarant” Tomczyk Spółka jawna
NIP: 6931957513
ul. Rynek 3A
Głogów
67-200
Polen
Telefon: +48 768334411
Fax: +48 768334411
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 448 170.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 448 170.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Praga Południe, Rembertów.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
HDOmedical Sp. z o.o z siedzibą ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 5213585530
ul. Kolorowa 6
Lublin
20-802
Polen
Telefon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 9, 62-510 Konin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7010274694
ul. Chopina 9
Konin
62-510
Polen
Telefon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 647 394.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 647 394.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Praga Północ, Targówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Medis24 Sp. z o.o.
NIP: 723-162-96-29
ul. Wronia 45/U2
Warszawa
00-870
Polen
Telefon: +48 535402716
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 545 081.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 545 081.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CUS/ZP/12/2018
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje Dzielnice: Wawer, Wesoła

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
HDOmedical Sp. z o.o., ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 521 35 85 530
ul. Kolorowa 6
Lublin
20-802
Polen
Telefon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 9, 62-510 Konin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7010274694
ul. Chopina 9
Konin
62-510
Polen
Fax: +48 222502500
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 314 118.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 314 118.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019