Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 653121-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-București: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2022/S 228-653121

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054545
Postanschrift: Bulevard Dinicu Golescu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nina BOTEZATU
E-Mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 0725503815
Fax: +40 0213151110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfrcalatori.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Servicii de reparaţii planificate tip RG la locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP dotate cu instalatie de incalzire electrica a trenului şi alte servicii de reparatii constatate in prezenta Recepţiei CFR Călători pe fluxul de reparaţie planificată tip RG la locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP"

Referenznummer der Bekanntmachung: SNTFCMR 14/2021 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2021-4628 (var.03.03.2021).
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul prestatorului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Cantitatea minima si maxima a acordului cadru precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 220-634195

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 346
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparaţii planificate tip RG la locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP dotate cu instalatie pentru incalzirea electrica a trenurilor.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
22/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: RELOC
Nationale Identifikationsnummer: RO 2300870
Postanschrift: Strada Decebal, Nr. 109
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200746
Land: Rumänien
E-Mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 0251438754
Fax: +40 0251437854
Internet-Adresse: www.relocsa.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 8 640 880.00 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valab a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona modalitatea prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

Toate certificatele si doc. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul proc. de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Modif. Acordului–Cadru/Contractului poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap.VI, Secţiunea a II-a – Modificarea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind Achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările şi Instrucţiunea ANAP Nr.1/2021.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Postanschrift: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Telefon: +40 0213199528/122961
Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatea minima si maxima a acordului cadru precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 8 744 170.00 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: RELOC
Nationale Identifikationsnummer: RO 2300870
Postanschrift: Strada Decebal, Nr. 109
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200746
Land: Rumänien
E-Mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 0251438754
Fax: +40 0251437854
Internet-Adresse: www.relocsa.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Valoarea totala a contractului subsecvent nr. 346/22.12.2021 se modifica de la 8.640.880,00 lei, fara TVA, la 8.744.170,00 lei, fara TVA, in urma serviciilor aditionale pentru ” Servicii de reparații suplimentare, constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparații la locomotiva diesel electrica LDE 2100 CP nr. 853, care efectuează reparație planificată tip RG”, modificare contractuala in conf. cu prevederile art. 237, alin (1), lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu dispozitiile art.3 alin. 1-2 lit. a) si b) si art. 7 alin (1) din Instructiunea ANAP nr 1/2021, conform act aditional 4/18.11.2022, valoare modificare 103.290,00 lei, fara TVA.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:. Este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente:Nu poate fi realizata din motive economiceDescrierea motivelor: Pe parcursul derulării contractului a apărut necesitatea efectuării unor servicii de reparații suplimentare - la ansambluri, subansambluri si piese, care nu sunt prevăzute in Anexa nr. 2 si 3 din Caietul de Sarcini nr. DT6/05/88/2020-var.a, fiind constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RG la locomotiva diesel-electrica 2100CP – seria LDE 853, rezultatele fiind consemnate în procesele verbale de constatare pe flux în comisie formată din reprezentanții societății reparatoare și Recepția Tehnică CFR Călători, , in conformitate cu prevederile art. 237, alin (1), lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu dispozitiile art.3 din Instructiunea ANAP nr 1/2021.. Nu poate fi realizata din motive tehniceDescrierea motivelor: Deoarece serviciile de reparații suplimentare - la ansambluri, subansambluri si piese, care nu sunt prevăzute in Anexa nr. 2 si 3 din Caietul de Sarcini nr. DT6/05/88/2020-var.a, constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RG la locomotiva diesel-electrica 2100CP, având seria LDE 853, s-au constatat pe fluxul tehnologic de reparație, acestea neregăsindu-se în documentele de referință care au stat la baza procedurii de atribuire, respectiv in caietul de sarcini și implicit in nomenclatorul de lucrări/servicii, ținând cont de faptul că pe fluxul de reparații locomotivele sunt dezasamblate, din punct de vedere tehnic și cât și economic, este astfel imposibilă schimbarea contractantului initial, in conformitate cu prevederile art 237, alin (2), lit.b) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu dispozitiile art.3 din Instructiunea ANAP nr 1/2021.. Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilorAtribuirea unei alte societati a efectuarii acestor servicii de reparatii suplimentare ar crea inconveniente majore entitatii contractante prin prisma faptului ca implica servicii de reparatii in interiorul locomotivei, transportarea acesteia catre alt reparator, generand costuri suplimentare atat pentru manopera cat si pentru transportul locomotivei iar dupa efectuarea serviciilor de reparatii suplimentare constatate ar trebui sa fie readusa contractantului initial in vederea continuarii prestarii serviciilor planificate conform normativelor in vigoare. Prevederea în Caietul de Sarcini a unor operații de înlocuire obligatorii de piese, ansamble, subansamble care de fapt se încadrează în limitele de uzură sau limitele normale de funcționare și nu necesită înlocuire, fără a avea o incidență clară de defectare a acestora sau fără o constatare și verificare detaliată într-o uzină reparatoare specializată, nu ar face altceva decât să genereze costuri suplimentare ale autorității contractante, majorând în mod nejustificat prețul inițial al reparației planificate și ar conduce la o utilizare ineficientă a fondurilor publice.. Majorarea pretului contractului reprezentant valoarea produselor serviciilor sau lucrarilor suplimentare este de 1.2 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 8 640 880.00 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 8 744 170.00 RON