Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 653205-2022

25/11/2022    S228

Polen-Bytom: Erdgas

2022/S 228-653205

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 210-601264)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu
Postanschrift: ul. Parkowa 1
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@osir.bytom.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://osirbytom.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71 - P.271.1.1.2022.PN

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdującej się na Lodowisku Sztucznym przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu.

2. Dostawa obejmuje gaz z Grupy taryfowej: BW-5 (OSD: W-5.1) w kWh o mocy umownej 450 [kWh/h].

5. Dostarczenie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z poźń. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy o 40 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Z

3. Numer punktu poboru paliwa gazowego to 8018590365500000015948.

4. Prognozowana ilość zużycia paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w kWh wynosi 1 980 000 kWh

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-601264

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 6
Anstatt:

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy o 40 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami SIWZ i umową wynosi 60% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

muss es heißen:

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy o 20 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami SIWZ i umową wynosi 80% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 7
Anstatt:

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich formalności wynikających z konieczności przeniesienia obowiązków dostawcy gazu i podłączenia istniejącej instalacji odbiorczej Zamawiającego w terminie umożliwiającym zawarcie umowy.

muss es heißen:

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich formalności wynikających z konieczności przeniesienia obowiązków dostawcy gazu w terminie umożliwiającym zawarcie umowy

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 30/01/2023
muss es heißen:
Tag: 03/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: