Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 653635-2022

25/11/2022    S228

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Autobahnen

2022/S 228-653635

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Lenka Honnerová
E-Mail: lenka.honnerova@rsd.cz
Telefon: +420 954902307
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rsd.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://wwwegordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Referenznummer der Bekanntmachung: 02PT-004683
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Středočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o užší řízení na stavební práce

Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Součástí stavebních prací je i úprava příčných sklonů vozovky, modernizace dálničních mostů včetně mostu přes údolí řeky Sázava, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů, stavební úpravy protihlukových stěn a vegetační úpravy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/10/2018
Ende: 30/11/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program Doprava

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 152-348347

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 02PT-004683
Bezeichnung des Auftrags:

D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EUROVIA CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: U Michelského lesa 1581/2
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EUROVIA Beton GmbH
Nationale Identifikationsnummer: DE813033213
Postanschrift: Frank-Zappa-Straße 11
Ort: Berlín
NUTS-Code: DE3 Berlin
Postleitzahl: 12681
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 077 731 601.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

Informace uvedená v bodě VII.1.6) je záporná - 90 306,00 Kč.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Středočeský kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO 02-266.2 PHS v km 27,100 - 27,880 vlevo úsek 2 - PHS v km 27,688 - 27,88 - ZBV č. 153.3

Tato změna řeší úpravu založení PHS resp. doplnění pilot o kotvy a mikropiloty. Při provádění vrtů pro piloty byla zjištěna přítomnost balvanité suti v podloží ve starém násypu dálnice D1. Tato skutečnost znemožňovala dosáhnout projektem RDS stanovené délky železobetonových pilot. Piloty, kde nebylo možno dosáhnout stanovené délky v RDS byly doplněny o mikropiloty.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/10/2018
Ende: 30/11/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 90 306.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EUROVIA CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: U Michelského lesa 1581/2
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EUROVIA Beton GmbH
Nationale Identifikationsnummer: DE813033213
Postanschrift: Frank-Zappa-Straße 11
Ort: Berlín
NUTS-Code: DE3 Berlin
Postleitzahl: 12681
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO 02-266.2 PHS v km 27,100 - 27,880 vlevo úsek 2 - PHS v km 27,688 - 27,88 - ZBV č. 153.3

Tato změna řeší úpravu založení PHS resp. doplnění pilot o kotvy a mikropiloty. Při provádění vrtů pro piloty byla zjištěna přítomnost balvanité suti v podloží ve starém násypu dálnice D1. Tato skutečnost znemožňovala dosáhnout projektem RDS stanovené délky železobetonových pilot. Piloty, kde nebylo možno dosáhnout stanovené délky v RDS byly doplněny o mikropiloty.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

SO 02-266.2 PHS v km 27,100 - 27,880 vlevo úsek 2 - PHS v km 27,688 - 27,88 - ZBV č. 153.3

Tato změna řeší úpravu založení PHS resp. doplnění pilot o kotvy a mikropiloty. Při provádění vrtů pro piloty byla zjištěna přítomnost balvanité suti v podloží ve starém násypu dálnice D1. Tato skutečnost znemožňovala dosáhnout projektem RDS stanovené délky železobetonových pilot. Piloty, kde nebylo možno dosáhnout stanovené délky v RDS byly doplněny o mikropiloty.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 388 467 102.82 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 388 467 102.82 CZK