Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 653706-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Miercurea Ciuc: Solarbatterien

2022/S 228-653706

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL HARGHITA
Nationale Identifikationsnummer: 4245763
Postanschrift: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5
Ort: Miercurea-Ciuc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 530140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Noemi Groza
E-Mail: nagynoemi@judetulharghita.ro
Telefon: +40 266207720
Fax: +40 266207725
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.judetulharghita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice privind proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene

Referenznummer der Bekanntmachung: A01 Anexa 3_12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331000 Solarbatterien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al proiectului este electrificarea gospodăriilor izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin furnizarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv echipamentul, cablurile, structurile de suport pentru panourile fotovoltaice etc, asociate acestor resurse. Beneficiarii finali al investiției sunt reprezentați de cele 52 de gospodării izolate cu rezidenți permanenți, eligibili, situate în U.A.T.-uri interesate din județ, care vor beneficia de acces la mijloace moderne de asigurare a confortului în locuință.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 034 800.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO124 Harghita
Hauptort der Ausführung:

Județul Harghita

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Consiliul Județean Harghita a aprobat prin Hotărârea nr. 414/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021, proiectul, cheltuielile legate de proiect și activitățile prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, și a depus Cererea de finanțare în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene.

Obiectul de investiție ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita” – grant Norvegian va fi finanțată conform Contractului nr. 63895/18.10.2021 încheiat între U.A.T. Județul Harghita și Innovation Norway.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică/calitativă / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Consiliul Județean Harghita a aprobat prin Hotărârea nr. 414/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021, proiectul, cheltuielile legate de proiect și activitățile prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, și a depus Cererea de finanțare în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene.

Obiectul de investiție ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita” – grant Norvegian va fi finanțată conform Contractului nr. 63895/18.10.2021 încheiat între U.A.T. Județul Harghita și Innovation Norway.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 151-431456
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 104333
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice privind proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ERDA PLUS
Nationale Identifikationsnummer: RO 30816508
Postanschrift: Strada 1 Decembrie, Nr. 42
Ort: Selimbar
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Land: Rumänien
E-Mail: erda.plus@gmail.com
Telefon: +40 0740542891
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 035 554.67 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 034 800.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informaţii privind subcontractarea – dacă este cazul

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze, Resursele materiale şi umane ale subcontractantului declarat se va lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante/justificative pentru partea lor de implicare în Contractului care urmează să fie îndeplinit.

Subcontractantul va completa “Răspuns DUAE” şi se va depune împreună cu acordul de subcontractare.

“DUAE” va include informaţiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantului şi datele de contact ale acestuia, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, procentul din valoarea Contractului la care se ridică partea/părţile respective.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii criteriilor de calificare pentru subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Informaţii privind susţinerea tehnică– Capacitatea tehnică

Situaţia tehnică poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători răspund în mod solidar pentru executarea Contractului.

Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

Terţul susţinător va completa “Răspuns DUAE” şi se va depune împreună cu angajamentul ferm de susţinere tehnică din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea, sub sancţiunea respingerii ca inacceptabilă. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul susţinător din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

“Răspuns DUAE” va include informaţiile concrete din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea, sub sancţiunea respingerii ofertei depuse ca fiind inacceptabilă.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea “RUAE”, urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022