Dienstleistungen - 65455-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Messestände

2019/S 029-065455

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo na turizma
176789478
Saborna No. 1
Sofiya
1000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ivelin Slavov
Telefon: +359 29046888
E-Mail: i.slavov@tourism.government.bg
Fax: +359 24470899
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tourism.government.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://profilnakupuvacha.com/1701,12699

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Туризъм

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационни щандове за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международни туристически изложения...“ — пълното наименование е посочено в раздел VI .3)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39154100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществената поръчка включва 3 обособени позиции:

— ОП № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ“;

— ОП № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR — Букурещ, РУМЪНИЯ“,

— ОП № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT — Белград, СЪРБИЯ“.

В предмета на настоящата обществена поръчка са вкл. следните дейности:

1. Изграждане на 3 броя информационни щандове с площ 108 кв. м (ЕMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ), 148,75 кв. м (TTR — Букурещ, РУМЪНИЯ) и 120 кв. м (IFT — Белград, СЪРБИЯ).

2. Представяне на анимационна/презентационна програма;

3.Организиране на ежедневна дегустационна програма на съответния език за дадено изложение.

Подробните изисквания към изпълнението са посочени в техническата спецификация.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 190 700.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39154100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BGZ
Hauptort der Ausführung:

гр. Истанбул, ТУРЦИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Изграждане на информационен щанд с площ 108 кв. м, съгласно идеен проект — приложение № 1, като същият следва да е адаптиран към спецификата на борсата EMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ.

Предложеният дизайн следва да е адаптиран към съвременните тенденции и изисквания за изграждане на щандове за представяне на туристически изложения, отговарящи на високо художествено и атрактивно представяне на БЪЛГАРИЯ.

2. Организиране на атрактивна анимационна/презентационна програма, съобразена със спецификата на съответния пазар.

Анимационната/презентационна програма следва да се провежда целодневно. Броят на аниматорите следва да е не по-малко от двама.

3. Организиране на ежедневна дегустационна програма на съответния език за дадено изложение, която да включва традиционни български напитки и традиционни специалитети, като те се осигуряват от изпълнителя, минимум 2 (две) на ден.

Продължава в раздел II.2.14).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически (качествен) показател (Т) — макс. 100 т., с 2 подпоказателя: „Предложение за анимационна/презентационна и дегустационна програма“ (Тадп) — макс. 40 т.; „Визуална концепция“ (Твк) — макс. 60 т. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от раздел II.2.4):

Подробните изисквания, вкл. обем на анимационната и дегустационната програма, оформлението, оборудването, техническото, информационното и организационното обслужване на щандовете, са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR — Букурещ, РУМЪНИЯ“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39154100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

гр. Букурещ, РУМЪНИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни дейности:

1. Изграждане на информационен щанд на изложението с площ 148,75 кв. м.

Дизайнът на щанда следва да е съобразен с актуалния идеен проект за дизайн на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, приложен към документацията на обществената поръчка. Предложеният дизайн следва да е адаптиран към съвременните тенденции и изисквания за изграждане на щандове за представяне на туристически изложения, отговарящи на високо художествено и атрактивно представяне на БЪЛГАРИЯ.

2. Представяне на анимационна/презентационна програма, съобразена със спецификата на съответния пазар, която следва да се провежда целодневно с минимум двама аниматори.

Продължава в раздел II.2.14).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически (качествен) показател (Т) — макс. 100 т., с 2 подпоказателя: „Предложение за анимационна/презентационна и дегустационна програма“ (Тадп) — макс. 40 т.; „Визуална концепция“ (Твк) — макс. 60 т. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от раздел II.2.4):

3. Организиране на ежедневна дегустационна програма на съответния език за дадено изложение, която да включва традиционни български напитки и качествени български бели и червени вина и традиционни специалитети, които се осигуряват от изпълнителя, минимум 2 на ден.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT — Белград, СЪРБИЯ“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39154100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BGZ
Hauptort der Ausführung:

гр. Белград, СЪРБИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни дейности:

1. Изграждане на информационен щанд на изложението с площ 120 кв. м.

Дизайнът на щанда следва да е съобразен с актуалния идеен проект за дизайн на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, приложен към документацията на обществената поръчка. Предложеният дизайн следва да е адаптиран към съвременните тенденции и изисквания за изграждане на щандове за представяне на туристически изложения, отговарящи на високо художествено и атрактивно представяне на БЪЛГАРИЯ.

2. Представяне на анимационна/презентационна програма, съобразена със спецификата на съответния пазар, която следва да се провежда целодневно с минимум двама аниматори.

Продължава в раздел II.2.14).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически (качествен) показател (Т) — макс. 100 т., с 2 подпоказателя: „Предложение за анимационна/презентационна и дегустационна програма“ (Тадп) — макс. 40 т.; „Визуална концепция0147 (Твк) — макс. 60 т. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от раздел II.2.4):

3. Организиране на ежедневна дегустационна програма на съответния език за дадено изложение, която да включва традиционни български напитки и качествени български бели и червени вина и традиционни специалитети, които се осигуряват от изпълнителя, минимум 2 на ден.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 212-485906
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Т-РД-29-8
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Експо Дизайн-3 ЕООД
130456313
жк Младост 2, бл. 204, вх. Д, ап. 108
София
1799
Bulgarien
Telefon: +359 889634012
E-Mail: expodesign@abv.bg
Fax: +359 889634012
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 58 800.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Т-РД-29-18
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR — Букурещ, РУМЪНИЯ“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Експо Дизайн-3 ЕООД
130456313
жк Младост 2, бл. 204, вх. Д, ап. 108
София
1799
Bulgarien
Telefon: +359 889634012
E-Mail: expodesign@abv.bg
Fax: +359 889634012
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 65 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 62 800.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Т-РД-29-17
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT — Белград, СЪРБИЯ“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Арка — Л.Т.Д ООД
010701195
ул. Женева № 10
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29861277
E-Mail: arca@dtacom.bg
Fax: +359 29861277
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 70 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 69 100.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Пълното наименование на обществената поръчка, посочено в поле II.1.1) e: „Изграждане на информационни щандове за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT — Истанбул, ТУРЦИЯ“,

— обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR — Букурещ, РУМЪНИЯ“,

— обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на БЪЛГАРИЯ като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT — Белград, СЪРБИЯ“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 225 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019