Kombiniert Verträge - 65594-2019

11/02/2019    S29    - - Kombiniert Verträge - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

Bulgarien-Shumen: Pestizide

2019/S 029-065594

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Darzhavno predpriyatie „Kabiyuk“
127512595
kv. Makak, s. Konjovets
Shumen
9700
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Zhelyazka Stoykova Kostadinova, tel. +359 899118949
Telefon: +359 54801050
E-Mail: jeliazka_kostadinova@abv.bg
Fax: +359 54801060
NUTS-Code: BG333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kabiuk_ofis@abv.bg-predvaritelna-informastia-2018

Adresse des Beschafferprofils: http://kabiuk.net/bg/buyer-profile

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: селскостопанство: растениевъдство и животновъдство

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на препарати за растителна защита (пестициди) за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 година.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24451000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на препарати за растителна защита с цел обезвреждане на засетите площи със селскостопански култури от вредители в отдел „Растениевъдство“. Видовете, количествата и техническите изисквания ще бъдат подробно описани в техническата спецификация и пълното описание. Препаратите да отговарят на нормативните и международни стандарти, определени в Република БЪЛГАРИЯ за качество. Доставчикът следва да има правоспособност, доказваща право за извършване на търговия с продукти за растителна защита от БАБХ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24451000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на препарати за растителна защита през 2019 год.

Необходимите количества препарати, техническите параметри и техническите показатели на които трябва да отговарят необходимите препарати (пестициди) или техни аналози ще бъдат подробно описани в техническата спецификация. Препаратите да отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, Наредбата за разрешаване на ПРЗ, Наредба за етикетиране на ПРЗ, Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ и на всички стандарти в Република БЪЛГАРИЯ и ЕС. Препаратите да са в оригинална опаковка и да са в срок на годност.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
06/02/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на семена за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 година в 2 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03111000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставката на семена има за цел да се спазят агротехническите срокове за сеитба и да се осигурят оптимални добиви от продукция в отдел „Растениевъдство“ през 2019 год. Видовете и количествата, необходими за доставка и закупуване, ще бъдат посочени в техническата спецификация и пълното описание

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на семена — маслодаен слънчоглед, през 2019 год.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03111000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на семена за посев от маслодаен слънчоглед през 2019 год.

Количествата, техническите параметри и техническите показатели на семената ще бъдат посочени в техническата спецификация. Семената трябва да бъдат заготвени по стандарти, отговарящи на кълняемост и кълняема енергия по БДС и всички стандарти в Република БЪЛГАРИЯ. При предлагане на еквивалент изпълнителят е длъжен да представи доказателства, че предлаганите семена са пълен аналог на посочените от възложителя.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на семена — царевица зърно, за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03111000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на семена за посев — царевица зърно, през 2019 год.

Количествата, техническите параметри и техническите показатели на семената ще бъдат посочени в техническата спецификация. Семената трябва да бъдат заготвени по стандарти, отговарящи на кълняемост и кълняема енергия по БДС и всички стандарти в Република БЪЛГАРИЯ. При предлагане на еквивалент изпълнителят е длъжен да представи доказателства, че предлаганите семена са пълен аналог на посочените от възложителя.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
06/02/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка и закупуване на селскостопанска техника за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Провеждането на общ. поръчка има за цел да бъде закупена селскостопанска техника (машини; трактори; товарачи, балопреси и др.) при евентуална производствена нужда.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Закупуването и доставката на селскостопанска техника за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. ще бъдат допълнително определени. Видът, моделът, техническите параметри, количеството на необходимата селскостопанска техника ще бъдат подробно описани в техническата спецификация.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
14/05/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. в 9 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на резервни части през 2019 година, необходими за ремонт и поддръжка на автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк“ по отдели „Растениевъдство“, „Животновъдство“, ветеринарна лечебница.

Видовете и количествата ще бъдат описани подробно в техническата спецификация и пълното описание.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за трактор ТК 80, Т 150 К с двигател ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, Т-130, К 701 през 2019 год.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16700000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части за селскостопански машини — за трактор ТК 80, Т 150 К с двигател ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, Т-130, К 701.

Видовете и количествата на резервните части ще бъдат подробно описани в техническата спецификация. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за клас Мега 360; клас Лексион 550; клас Ягуар 830; клас Доминатор; клас Роланд 250 през 2019 год.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части за селскостопански машини — клас Мега 360; клас Лексион 550; клас Ягуар 830; клас Доминатор; клас Роланд 250.

Видовете и количествата за съответния тип МПС ще бъдат подробно описани в техническата спецификация за съответната позиция. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за селскостопанска техника — трактор Кейс МХМ 175, през 2019 год.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000
16700000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части за трактор Кейс МХМ 175.

Видовете и количествата ще бъдат допълнително описани в техническата спецификация. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за за сеялка „Иртем“; дискова брана БД 7 Перла, КОВ 4.2 и друг прикачен инвентар през 2019 год.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части за селскостопанска техника — машини и съоръжения и друг прикачен инвентар — сеялка „Иртем“; дискова брана БД 7 Перла, КОВ 4.2.

Видовете и количествата ще бъдат подробно описани в техническата спецификация. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части — лагери, през 2019 год.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко сладовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен; с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка и закупуване на лагери, необходими за поддръжка на различните видове земеделската техника, включваща трактори, комбайни и прикачен инвентар, се извършва с цел безпрепятствено протичане на производствените процеси в предприятието през 2019 год. Видовете и количествата ще бъдат подробно описани в техническата спецификация за съответната позиция. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части — ремъци, накрайници за селскостопанска техника (трактори, комбайни и прикачен инвентар), за 2019 год.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка и закупуване на ремъци, накрайници, необходими за поддръжка на различните видове селскостопанска техника (трактори, комбайни и прикачен инвентар), през 2019 год. има за цел да се осигури безпрепятствено протичане на технологичните и производствените процеси в отдел „Растениевъдство“ и отдел „Животновъдство“ в предприятието. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни)..

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части — болтове, гайки, дискове, за МПС (трактори, комбайни и прикачен инвентар) за 2019 год.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16810000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставката и закупуването на болтове, гайки, дискове, дифтунги, електроди, федерки за МПС (трактори, комбайни и прикачен инвентар) през 2019 г. се извършва с цел осигуряват безпрепятствено протичане на технологичните и производствените процеси в предприятието. Видовете и количествата ще бъдат подробно описани в техническата спецификация за съответната позиция. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за леки, лекотоварни и товарни автомобили, доставка на акумулатори и други през 2019 год.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка и закупуване на резервни части и консумативи и по видове МПС (леки, лекотоварни машини и съоръжения), доставка на акумулатори през 2019 год.

Доставката има за цел да се осигури безпрепятствено протичане на технологичните и производствените процеси в предприятието. Видовете и количествата ще бъдат подробно описани в техническата спецификация за съответната позиция. Резервните части да отговарят по качество на БДС и ЕС (или еквивалентни).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на гуми за МПС (селскостопански машини; земеделска техника; леки и лекотоварни автомобили) през 2019 год.

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на гуми, необходими за МПС (включваща леки, лекотоварни и товарни автомобили) и земеделската техника (включваща трактори, комбайни и прикачен инвентар) на МПС по отдели, има за цел да се осигури безпрепятствено протичане на технологичните и производствените процеси в предприятието.

Видовете и количествата ще бъдат подробно описани в техническата спецификация за съответната позиция. Доставяните гуми трябва да са нови, неупотребявани и да са произведени през една от посочените години — 2018, 2019 год., със съответната щампа, доказваща годината на производство. Изискуемите гуми следва да бъдат от висок клас. Да отговарят на БДС и ЕС

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
25/02/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на медикаменти и консумативи за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване, необходими за правилното протичане на производствените процеси в отдел „Животновъдство“.

Видовете и количествата на нужните медикаменти ще бъдат подробно описани в пълното описание и техническата спецификация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33690000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Франко складовата база на ДП „Кабиюк“, с. Коньовец — ветеринарна лечебница

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване, необходими за правилното протичане на производствените процеси в отдел „Животновъдство“.

Видовете и количествата на нужните медикаменти ще бъдат подробно описани в пълното описание и техническата спецификация. Доставените ветеринарни медикаменти и консумативи следва да отговарят по качество на БДС или на европейските стандарти да бъдат в оригинална опаковка с ненарушена цялост и в срок на годност.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
21/02/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен за срок от 12 месеца — 2019 г., присъединени на средно и ниско напрежение

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Целта на поръчката е да се направи добър избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за 5 обекта: ф-л „Централа“; ф-л „Депо“; ф-л „Малка мера“; ф-л „Хиподрум“ и ф-л „Гора“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Обекти, находящи се на територията на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Целта на поръчката е да се направи добър избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от 1 година — 2019 год.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
23/10/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Избор на изпълнител за извършване на техническо обслужване, включващо основен и текущ ремонт, профилактика на МПС и на СС „Техника“, през 2019 огд.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50100000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Избор на изпълнител за извършване на техническо обслужване, включващо основен и текущ ремонт, профилактика на МПС и на СС „Техника“, през 2019 год.

Услугата включва извършване на основен и текущ ремонт на двигатели, шлайф на колянов вал и глави на дизелови двигатели на МПС и СС „Техника“, собственост на предприятието.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Автоработилницата в ДП „Кабиюк“, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избор на изпълнител за извършване на техническо обслужване, включващо основен и текущ ремонт, профилактика на МПС и на СС „Техника“, през 2019 год.

Услугата включва извършване на основен и текущ ремонт на двигатели, шлайф на колянов вал и глави на дизелови двигатели на МПС и СС „Техника“, собственост на предприятието.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
20/06/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за срок от 1 година — 2019 г.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66120000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за срок от 1 година с цел извършване на банково обслужване през 2019 год.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

гр. Шумен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за срок от 1 година с цел извършване на банково обслужване през 2019 год.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
10/12/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана, включително и охрана, осъществена със СОТ (сигнално-охранителна техника) и система за видеонаблюдение, на имуществото на ДП „Кабиюк“ за срок от 1 година — 2019 год.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79700000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Избор на изпълнител за осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана на сградите и прилежащите към нея терени и имущества, собственост на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, за отделните филиали „Централа“, „Депо“, „Малка мера“, „ Гора“ и „Хиподрум“ и осигуряване на денонощна охрана със СОТ и видеонаблюдение за срок от 1 година — 2019 год.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79700000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Обекти на територията на с. Коньовец и гр. Шумен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избор на изпълнител за осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана на сградите и прилежащите към нея терени и имущества, собственост на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, за отделните филиали „Централа“, „Депо“, „Малка мера“, „ Гора“ и „Хиподрум“ и осигуряване на денонощна охрана със СОТ и Видеонаблюдение. Услугата е за срок от 1 година — 2019 год.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
19/11/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ за срок от 1 година — 2019 г.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга — защита на имуществените интереси на ДП „Кабиюк“ в обхват и при условия, регламентирани в приетите в техническото предложение условия. Същите са съобразени от действащите общи и специални условия на застрахователя и конкретните застрахователни полици, както и предложените застрахователни премии.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Обекти на територията на с. Коньовец и гр. Шумен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга за срок от 1 година — 2019 г., с цел защита на имуществените интереси на ДП „Кабиюк“ в обхват и при условия, регламентирани в приетите в техническото предложение условия. Същите са съобразени от действащите общи и специални условия на застрахователя и конкретните застрахователни полици, както и предложените застрахователни премии.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
21/10/2019

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ — Шумен през 2019 година в 3 обособени позиции“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24400000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, конкретизирани по видове, количества и технически показатели в техническата спецификация.

Минералните торове трябва да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.2003 г. „или еквивалентно/и“, както и на нормативните и международни стандарти, определени в Република БЪЛГАРИЯ за качество. Участникът следва да е лицензиран като търговец (доставчик) на торове, да представи сертификати за качество за стоката, предмет на общ. поръчка.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на амониев нитрат — 525 т, за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24410000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Складовата база на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на амониев нитрат — 525 тона — със съдържание на oбщ азот (N) — мин. 34,4 %, от който в амониева форма мин. 17,0 %, в нитратна форма мин. 17,2 %; влага не повече от 0,6 %; големина на гранулите от 1,0 мм до 4,0 мм — мин. 90 %, под. 1,0 мм — макс. 5,0 %, като доставката е в ББ — 500 кг, ББ — 600 кг или ББ — 800 кг. Минералните торове са конкретизирани по видове, количества и технически показатели в техническата спецификация. Минералните торове трябва да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.2003 г. „или еквивалентно/и“ относно торовете.

Опаковките да бъдат с означен срок на годност към момента на доставка, да са етикирани съобразно изискванията на европейското и национално законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания на възложителя.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на Тimac Start 20-10-5 MPPA DUO — 192 тона, за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24410000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Тimac Start 20-10-5 MPPA DUО със съд. на общ азот (N) 20 %, от който в амониева форма 15,5 % и в нитратна форма 4,5 %; фосфор (P2O5) — 10 %, от който водоразтворим фосфор — 9 %; водоразтворим калий (K2O) — 5 %; водоразтворим серен триоксид (S3O) — 26 %; общ бор (B) — 0,1 %; общ манган (Mn) — 0,1 %; общ цинк (Zn) — 0,1 %; големина на гранулите от 2,0 до 5,0 мм — мин. 90,0 %; под 1,0 мм — макс. 1,0 %; влага — макс. 1,0 %, като доставката е в ББ —1 000 кг. Минералните торове са конкретизирани по видове, количества и технически показатели в техническата спецификация. Минералните торове трябва да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.2003 г. „или еквивалентно/и“ относно торовете.

Опаковките да бъдат с означен срок на годност към момента на доставка, да са етикирани съобразно изискванията на европейското и национално законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания на възложителя.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на Eurocereal 10-24-0 MPPA DUO — 60 тона, през 2019 год.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24410000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Складовата база на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен, с. Коньовец

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Eurocereal 10-24-0 MPPA DUO — 60 т, със съдържание на общ азот (N) — 10 % в амониева форма; общ фосфор (P2O5) — 24 %, от който водоразтворим P2O5 — 10,1 %, Р2О5, разтворим във вода и неутрален цитрат — 12,2 %, Р2О5, разтворим само минерални киселини — 11,8 %; серен триоксид (SO3) — 20 %; цинк (Zn) — 0,1 %; бор (B) — 0,1 %; големина на гранулите от 2,0 до 5,0 мм — мин. 90,0 %; под 1,0 мм — макс. 1,0 %; влага — макс. 1,0 %, като доставката е в ББ — 1 000 кг. Минералните торове са конкретизирани по видове, количества и технически показатели в техническата спецификация. Минералните торове трябва да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.2003 г. „или еквивалентно/и“ относно съответния вид.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
06/02/2019

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019