TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 65649-2018

13/02/2018    S30    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Poznań: Stromversorgung

2018/S 030-065649

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
526-10-38-122
ul. Dojazd 30
Poznań
60-631
Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Nawrot
Telefon: +48 616606700
E-Mail: poznan@amw.com.pl
Fax: +48 616606701
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: OP-ZP.7725.2.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
65310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługę dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu w miejscowościach Poznań, Swarzędz, Leszno, Biedrusko, Śrem, Porażyn.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 143 459.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługę dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu w miejscowościach Poznań, Swarzędz, Leszno, Biedrusko, Śrem, Porażyn.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na dodaniu dodatkowych punktów dystrybucji. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę w trakcie trwania umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), zwanej dalej ustawą, stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem postępowania jest dystrybucja energii elektrycznej dla nieruchomości położonych w miejscowościach Poznań, Swarzędz, Leszno, Biedrusko, Śrem, Porażyn. Usługi te w chwili obecnej, ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, na danym terenie może świadczyć jeden podmiot – Operator Systemu Dystrybucyjnego tj. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań, jako właściciel sieci dystrybucyjnych i urządzeń przesyłowych posiada odpowiednią infrastrukturę (urządzenia i instalacje), których inni dystrybutorzy nie mogą w sposób dowolny powielić.Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zostało określone mianem monopolu naturalnego, co zostało również potwierdzone we wspólnym stanowisku Prezesa URE oraz Prezesa UZP z 24.4.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy w zakresie dostaw energii elektrycznej. Monopol ten ma charakter trwały wynikający z uprawnień właścicielskich przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Monopol dotyczy posiadania infrastruktury przesyłowej (urządzeń i sieci), wobec czego ma techniczny charakter. Powyższe okoliczności wyczerpują przesłankę zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 231-482359
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ENEA Operator Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 143 459.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 143 459.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/02/2018