Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657271-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Brăila: Wasserzähler

2022/S 228-657271

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Nationale Identifikationsnummer: RO 7179966
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei, nr. 1
Ort: Braila
NUTS-Code: RO221 Brăila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Silviu Mangiurea
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Fax: +40 239693209
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apabraila.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CF 2 - Contract de furnizare apometre, camine subterane pentru apometre pentru reteaua de distributie si debitmetre electromagnetice

Referenznummer der Bekanntmachung: POIM-BR-CF2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38421100 Wasserzähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de apometre, camine subterane pentru apometre pentru reteaua de distributie si debitmetre electromagnetice pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020” in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare.

NOTE:

In conformitate cu prevederile art.172, alin. (1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

Entitatea Contractanta stabileşte 2 termene până la care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitărilor care au fost transmise până în a 30-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art.29, alin. (3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zi nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 30 770 453.81 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38421110 Durchflussmesser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO221 Brăila
Hauptort der Ausführung:

Aria de acoperire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020

Locul principal de livrare: S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila, Magazia Centrala a achizitorului din Mun. Braila, Aleea Mecanizatorilor, Nr. 1, cod postal 810457, Jud. Braila

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de apometre, camine subterane pentru apometre pentru reteaua de distributie si debitmetre electromagnetice, inclusiv aplicație software pentru management date colectate de apometre / debitmetre, pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020” in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare.”

Produsele vor fi furnizate in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate cerintele minime necesare pentru indeplinirea contractului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Garanția comercială acordată pentru echipamentele incluse in contract / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 86
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BRAILA, ÎN PERIOADA 2014-2020 POIM 2014-2020 -Axa prioritara 3 -Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea proiectului este asigurata din:

- Cheltuieli eligibile:

79,9% Contributia Uniunii Europene

12,22% Contributie publica nationala

6% Buget operator regional

1.88% Buget local

- Cheltuieli neeligibile: Buget operator regional

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz): -

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 148-424998
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 46
Bezeichnung des Auftrags:

CF 2- Contract de furnizare apometre, camine subterane pentru apometre pentru reteaua de distributie si debitmetre electromagnetice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VESTRA INDUSTRY SRL (Lider de asociere)
Nationale Identifikationsnummer: RO15969249
Postanschrift: Strada Mihai Eminescu, Nr. 85
Ort: Catamaresti-Deal
NUTS-Code: RO212 Botoşani
Land: Rumänien
E-Mail: contact@vestra.ro
Telefon: +40 231507060
Fax: +40 231532905
Internet-Adresse: www.vestra.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRIPLAST SRL (Asociat)
Nationale Identifikationsnummer: RO 14516495
Postanschrift: Strada Gheorghe Doja, Nr. 197
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540236
Land: Rumänien
E-Mail: office@triplast.ro
Telefon: +40 0265258183
Fax: +40 0265258018
Internet-Adresse: www.triplast.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 772 185.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 770 453.81 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici și/sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. și de notificarea ANAP la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea- duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

2. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire prev. la sect. II.2.5. Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata câstigatoare. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Entitatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare prin intermediul platformei SEAP la sectiunea intrebari. Noua propunere financiara va fi depusa doar si in urma solicitarii entitatii contractante.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

4. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

5. În baza prevederilor art 3. alin (1) lit zz) din Legea 99/2016 pot fi subcontractate prestarea de servicii și execuția de lucrări.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - Biroul Juridic
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei nr. 1
Ort: Braila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Internet-Adresse: www.apabraila.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022