Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 657434-2022

25/11/2022    S228

România-Timișoara: Lucrări de instalaţii electrice

2022/S 228-657434

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 200-570156)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AQUATIM S.A. Timisoara
Număr naţional de înregistrare: RO 3041480
Adresă: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300081
Țară: România
Persoană de contact: Ion Benghia
E-mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256201370/2041
Fax: +40 256294753
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquatim.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL 02: Proiectare si execuție Sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare

Număr de referinţă: DA 3041480/2022/01R FE
II.1.2)Cod CPV principal
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul presupune proiectarea unor noi tablouri de instalatii electrice si de automatizare pentru a putea integra toate obiectivele ( statii de tratare, epurare, foraje, statii de pompare, gospodarii de apa etc ) care nu sunt automatizate pentru a putea fi integrate in dispecerat. Se vor instala tablouri si echipamente de calcul in locații existente, proiectarea unui sistem SCADA centralizat și transmiterea informațiilor culese din sistemul de apă și canal aflat in exploatare catre cele 2 dispecerate.

De asemenea, contractul presupune proiectarea și realizarea unui sistem SCADA format din 2 dispecerate regionale, unul pentru apa tratată si celălalt pentru apă uzata și un centru de achiziție, prelucrare si memorare a tuturor parametrilor tehnologici din sistem.

Un alt punct important al investitiei presupune proiectarea si executia lucrarilor electrice si de automatizare pentru statiile de tratare Bega si Urseni. In aceste statii se vor inlocui tablourile electrice care sunt vechi si nu mai prezinta siguranta in exploatare, se vor automatiza procesele tehnologice de tratare a apei si se vor pregati statiile pentru integrarea in Dispecerat.

Alte lucrari ce se vor executa in cadrul acestui contract sunt cele de constructii si instalatii pentru amenajarea dispeceratelor, lucrari de instalatii electrice si supraveghere video la statiile de tratare si de epurare din judet, parametrizare si adaptare echipamente pentru a putea fi integrate.

Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către parți.

Contractul se compune din Durata de execuție care este de 36 de luni de la data de începere (9 luni proiectare si 27 luni execuție lucrări), la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta va raspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 21 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/11/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 200-570156

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: VI.3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Paragraful in care se face referire la durata contractului din cadrul sectiunii VI 3) informatii suplimentare
În loc de:

Durata contractului este de 24 luni care include şi activităţile de proiectare, iar perioada de garantie: minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

A se citi:

Durata contractului este de 36 luni care include şi activităţile de proiectare, iar perioada de garantie: minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Contractul se compune din Durata de execuție care este de 36 de luni de la data de începere (9 luni proiectare si 27 luni execuție lucrări), la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.