Dienstleistungen - 65801-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Amtliche Landvermessung

2019/S 029-065801

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 248-574787)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Kontaktstelle(n): Leszek Jaczyński
E-Mail: leszek.jaczynski@plk-sa.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zamowienia.plk-sa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie procedury służącej wykazaniu zgodności istniejącej linii kolejowej nr 9 (E65) z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności

Referenznummer der Bekanntmachung: 6060/ILG 7/26231/07577/18/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przeprowadzenie procedury służącej wykazaniu zgodności istniejącej linii kolejowej nr 9 (E65) z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności dla podsystemu „Infrastruktura” oraz „Energia” w oparciu o Zalecenie Komisji z dnia 18.11.2014 r. 2014/881/UE (Dz.Urz. UE L 356/520).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 248-574787

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

2) którzy spełniają warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, tj. wykażą, że posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności i weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia” a także decyzję o udzieleniu autoryzacji, wydaną przez Prezesa UTK w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie procedury weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”.

Na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) kopię dokumentu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności i weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia” a także decyzję o udzieleniu autoryzacji, wydaną przez Prezesa UTK w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie procedury weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”;

muss es heißen:

2) którzy spełniają warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, tj. wykażą, że posiadają:

a) akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności lub weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”,

oraz

b) decyzję o udzieleniu autoryzacji, wydaną przez Prezesa UTK w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie procedury weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”.

Na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności lub weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”,

oraz

b) decyzję o udzieleniu autoryzacji, wydaną przez Prezesa UTK w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie procedury weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia”.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 11/02/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 11/02/2019
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: