Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 658076-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Piatra Neamț: Molkereierzeugnisse

2022/S 228-658076

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 218-628132)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Judetul Neamt
Nationale Identifikationsnummer: 2612839
Postanschrift: Strada: Alexandru cel Bun, nr. 27
Ort: Piatra-Neamț
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Postleitzahl: 610004
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cătălin-Constantin Bordei
E-Mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefon: +40 0233212890/242
Fax: +40 0233211569
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjneamt.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mere, lapte si produse lactate si de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2022-2023 (Programul pentru scoli al Romaniei cf. HG 640 / 2017, cu modificarile si completarile ulterioare)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2612839_2022_PAAPD1322358
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15500000 Molkereierzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă furnizarea de mere, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2022-2023, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuirea contractului este împărțită pe loturi:

Lotul I - Zona 1 - Produse de panificaţie = 3.989.900 pachete;

Lotul II - Zona 2 – Produse de panificatie = 3.617.940 pachete;

Lotul III - Zona 1- Lapte / Produse lactate = 2.393.940 pachete;

Lotul IV - Zona 2 - Lapte / Produse lactate = 2.170.764 pachete;

Lotul V - Mere = 3.043.136 pachete.

Numărul estimativ de beneficiari ai programului pentru reţeaua şcolara la nivelul judeţului Neamţ în anul şcolar 2022-2023: 44.752 comunicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, pe categorii de învăţământ defalcat astfel:

- 7.518 copii ( învăţământul preşcolar )

- 19.893 elevi ( învăţământul primar, cl. O-IV)

- 17.341 elevi (învăţământul gimnazial, cl. V-VIII)

Numărul de zile de scolarizare în anul şcolar 2022-2023 : 170 zile, conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3505/ martie 2022 privind structura anului scolar 2022/2023.

NOTA:

a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

b) In masura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 218-628132

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 3
Anstatt:

2.154.546,00

muss es heißen:

2.417.879,40

Abschnitt Nummer: II.1.5
Anstatt:

10544466.24

muss es heißen:

11.046.583,68

Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 4
Anstatt:

1.953.687,60

muss es heißen:

2.192.471,64

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Modificarea se realizeaza ca urmare a aplicării prevederilor H.G. nr. 1383/16.11.2022 pentru modificarea HG nr.1007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2022-2023.