Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 658702-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-București: Durchführbarkeitsstudie

2022/S 228-658702

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 205-585148)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alin Ilie
E-Mail: alin.ilie@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643417
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2022/3329/S/12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al contractului « Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov” il reprezinta implementarea de masuri privind sporirea sigurantei rutiere si a capacitatii de circulatie in zona localitatii Sindrilita, jud Ilfov.

Implementarea obiectivului acestui contract va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziţie publică are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabileşte un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare, după cum urmează: cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentaţiei de atribuire şi, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 205-585148

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 24/11/2022
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 24/11/2022
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 24/05/2023
muss es heißen:
Tag: 06/06/2023
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI 3) Informatii suplimentare
Anstatt:

1. Prezenta procedura de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa următoarelor condiţii: Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în cel de-al doilea semestru al anului 2022. 2. Termenele specificate în Contract cu privire la plăţi sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructură rutieră (proiecte de interes major), precum şi de circuitul financiar al fondurilor care implică mai multe instituţii ale statului. 3. Durata contractului este de 150 zile incepand de la Data de Incepere a Contractului si cuprinde: 90 de zile pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Etapa I) si 60 de zile pentru elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (Etapa II). 4. În vederea completării DUAE, ofertanţii vor utiliza formularul electronic disponibil în SEAP, în conformitate cu Notificările ANAP din 08.04.2019 şi 02.07.2019. Informaţii suplimentare în secţiunea IV.4.3). 5. Documentaţia de atribuire este ataşată în integralitate în SEAP. Documentele sunt semnate electronic în conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fişiere utilizaţi aplicaţia TrustSigner, disponibilă la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul Autorităţii Contractante eachizitii.cnadnr.ro. 6. Persoana care se considera vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anularii actului Autorităţii Contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 7 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016. Pentru soluţionarea pe cale judiciară, persoana care se considera vătămată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune în condiţiile prevăzute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016. 7. Cerinţele tehnice definite la nivelul anunţului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie/metoda specifică de fabricaţie/prestare/ execuţie, vor fi înţelese că fiind însoţite de menţiunea ”sau echivalent”.

muss es heißen:

1. Prezenta procedura de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa următoarelor condiţii: Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în cel de-al doilea semestru al anului 2022. 2. Termenele specificate în Contract cu privire la plăţi sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructură rutieră (proiecte de interes major), precum şi de circuitul financiar al fondurilor care implică mai multe instituţii ale statului. 3. Durata contractului este de 150 zile incepand de la Data de Incepere a Contractului si cuprinde: 90 de zile pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Etapa I) si 60 de zile pentru elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (Etapa II). 4. În vederea completării DUAE, ofertanţii vor utiliza formularul electronic disponibil în SEAP, în conformitate cu Notificările ANAP din 08.04.2019 şi 02.07.2019. Informaţii suplimentare în secţiunea IV.4.3). In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - pct. A"Capacitatea de a corespunde cerinţelor", pct. B "Capacitatea economică şi financiară, pct. C "Capacitatea tehnică şi profesională" si pct. D "Sisteme de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu" din DUAE, autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator (daca este cazul)/ Subcontractantului (daca este cazul) sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. In Sectiunea "Criterii de selectie" pct. A"Capacitatea de a corespunde cerinţelor", pct. B "Capacitatea economică şi financiară, pct. C "Capacitatea tehnică şi profesională" si pct. D "Sisteme de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu" din DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator (daca este cazul)/ Subcontractantul (daca este cazul) va completa in MOD OBLIGATORIU daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie (DA/NU), fara completarea campurilor solicitate prin Instructiuni catre ofertanti din sectiunea A, B, C, si D ale partii a IV din DUAE. 5. Documentaţia de atribuire este ataşată în integralitate în SEAP. Documentele sunt semnate electronic în conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fişiere utilizaţi aplicaţia TrustSigner, disponibilă la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul Autorităţii Contractante eachizitii.cnadnr.ro. 6. Persoana care se considera vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anularii actului Autorităţii Contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 7 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016. Pentru soluţionarea pe cale judiciară, persoana care se considera vătămată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune în condiţiile prevăzute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016. 7. Cerinţele tehnice definite la nivelul anunţului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie/metoda specifică de fabricaţie/prestare/execuţie, vor fi înţelese că fiind însoţite de menţiunea ”sau echivalent”.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Modificarea referitoare la completarea DUAE a fost implementata in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 208/2022.