Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 667508-2022

01/12/2022    S232

Polen-Bydgoszcz: Bau von Regenwasserrohrleitungen

2022/S 232-667508

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
Postanschrift: 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-817
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pzemysław Mikołajczyk, Marcin Rutkowski
E-Mail: tz1@mwik.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 525860983/ 525860985
Fax: +48 525860583
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mwik.bydgoszcz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-001/Rb/RZ/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest::

- budowa zbiorników retencyjnych podziemnych z wyposażeniem technologicznym,

- budowa komór technologicznych z systemem podczyszczania wód opadowych wraz z instalacją do podlewania,

- wykonanie zasilania energetycznego i sterowania pracą zbiorników,

- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- budowa przewodów tłocznych,

- budowa wylotów i upustów,

- budowa podczyszczalni wód opadowych i roztopowych,

- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną inwestycją,

- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach związanych z realizacją umowy,

- wykonanie i wdrożenie projektów wykonawczych tymczasowej organizacji ruchu,

- wycinka drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze,

- odtworzenie terenów zielonych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232421 Abwasserbehandlungsanlage
45232424 Bau von Abwasserausmündungsstellen
45232431 Abwasserpumpstation
45232454 Bau von Regenwasserbecken
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w zadaniach:

1) C1_K6_8.4 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 4 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie skrzyżowania ul. Staszica, Kopernika, Paderewskiego w Bydgoszczy, 2) C1_C1_4.3 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy - Dokończenie robót, 3) C3_K15_6.1 - Budowa zbiornika infiltracyjnego nr 1 w rejonie ulic Solskiego, Lenartowicza w Bydgoszczy - Zbiornik infiltracyjny nr 1- Dokończenie robót, 4) C3_K83_8.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 na kanale deszczowym przy ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy- Dokończenie robót, 5) C2_K8K9_4.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy, 6) C2_K24_6.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Żmudzkiej w Bydgoszczy, 7) C2_K24_6.3 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Ceramicznej w Bydgoszczy, 8) C3_K10K10.1_3.2 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Stawowej w Bydgoszczy, 9) C3_K10K10.1_3.3 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Stawowej w Bydgoszczy, 10) C3_K13K13.1_4.7 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 7 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy, 11) C3_K13K13.1_4.9 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego nr 9 w rejonie ul. Ks. A. Kordeckiego w Bydgoszczy, 12) C3_K13K13.1_4.10 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 10 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Świętej Trójcy w Bydgoszczy, 13) C3_K15_6.2 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy – Zbiornik retencyjny nr 2, 14) C3_K51_7.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. B. Śliwińskiego (d. Przodowników Pracy) w Bydgoszczy – Zbiornik retencyjny nr 1 wraz z podłączeniami, 15) C3_K51_7.2 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy – Zbiornik retencyjny nr 2 wraz z połączeniami, 16) C1_K2_6.3 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Hetmańskiej w Bydgoszczy, 17) C1_C1_4.4 - Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Odrzańskiej w Bydgoszczy wraz z przebudową sieci wodociągowej i gazowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0025/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232424 Bau von Abwasserausmündungsstellen
45232431 Abwasserpumpstation
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2 zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w zadaniach:

1) C1_K2_6.8 - „Budowa kanału retencyjnego nr 5 w rejonie ul. Bocianowo w Bydgoszczy”, 2) C1_K6_8.5 - „Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału piętrowego w rejonie ulicy Mikołaja Reja, Piotra Skargi w Bydgoszczy”- Dokończenie robót, 3) C2_K25_7.6_7.7_7.8_7.9 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polanka (na odcinku od ulicy Połczyńskiej do ulicy Swarzewskiej) oraz w ulicy Swarzewskiej (na odcinku od ulicy Polanka do ulicy Bałtyckiej), budowa kanału deszczowego w ulicy Swarzewskiej”- Dokończenie robót, 4) C2_K4K5_3.11 - „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Bydgoszczy wraz z przebudową przewodów wodociągowych i gazowych. Retencja kanałowa nr 1”, 5) C2_K4K5_3.12 - „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kościuszki w Bydgoszczy”, 6) C2_K8K9_4.9_4.10 - „Kolektor połączeniowy nr 2 – budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Kasztanowej oraz kolektor połączeniowy nr 3 – budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Kamiennej”, 7) C2_K25_7.4_7.10 - „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, gazociągu oraz przyłączy gazowych w rejonie ul. Puckiej, Braniewskiej, Koszalińskiej w Bydgoszczy”, 8) C3_K13K13.1_4.15_4.29_4.30 - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 4 – zadanie nr C3_K13K13.1_4.15, kanał deszczowy nr 5A – zadanie nr C3_K13K13.1_4.29, kanał deszczowy nr 5B – zadanie nr C3_K13K13.1_4.30 w ul. Skorupki w Bydgoszczy”, 9) C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32 - „Budowa odcinka kolektora deszczowego – kanał połączeniowy nr 3 – zadanie nr 4.23, kanał deszczowy nr 6 – zadanie nr 4.31, kanał deszczowy nr 7 – zadanie nr 4.32, w ul. Solskiego i ul. Piękna w Bydgoszczy”, 10) C3_K13K13.1_4.12 - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 1 w ul. Strzeleckiej w Bydgoszczy”, 11) C3_K13K13.1_4.14 - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 3 w ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy”, 12) C3_K14_5.4 - „Retencja kanałowa nr 2 w ul. Filareckiej w Bydgoszczy”, 13) C3_K84_9.3_9.4 - „Retencja kanałowa nr 1 i upust do rzeki Brdy w rejonie ul. Babia Wieś w Bydgoszczy”, 14) C3_K13K13.1_4.19 - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 8 w ul. Szubińskiej w Bydgoszczy”, 15) C3_K13K13.1_4.34 - „Budowa odcinka kolektora deszczowego – przebudowa nr 2 w ul. Grobla w Bydgoszczy”, 16) C2_K18K30_5.1 - „Kolektor K18 – Kanał deszczowy nr 1 – budowa kanału deszczowego DN1,6m w ul. Sułkowskiego od ul. Dwernickiego do ul. Kamiennej”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0025/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232421 Abwasserbehandlungsanlage
45232424 Bau von Abwasserausmündungsstellen
45232431 Abwasserpumpstation
45232454 Bau von Regenwasserbecken
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 3 zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w zadaniach:

1) C1_K6_8.9 - Budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy wylocie W26 w ulicy Stary Port w Bydgoszczy - Dokończenie robót, 2) C1_K7_10.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy, 3) C2_K4K5_3.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Mickiewicza – Zbiornik retencyjny nr 1, 4) C2_K4K5_3.9 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Mazowieckiej i Pomorskiej. Zbiornik retencyjny nr 9, 5) C2_K8K9_4.6_4.8 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 6 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi oraz budowa kolektora połączeniowego nr 1 w ulicy 11 Listopada w Bydgoszczy, 6) C2_K24_6.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich, Gajowa. Zbiornik retencyjny nr 4, 7) C2_K24_6.5 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 5 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy, 8) C2_K25_7.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ulicy Bałtyckiej w Bydgoszczy, 9) C2_K45K61_11.4 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ulicy Puszczykowej w Bydgoszczy,10) C3_K10K10.1_3.4 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 4 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ulicy

11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy, 11) C3_K13K13.1_4.4 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 4 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, 12) C3_K51_7.3 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ulicy Techników w Bydgoszczy, 13) C1_K7_10.2_10.3_10.4_10.6 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami sieciowymi i instalacjami obiektowymi; regulacja przepływu w kanale piętrowym kd900 i kd300 oraz budowa kolektora połączeniowego nr 2 w rejonie Alei Ossolińskich w Bydgoszczy, 14) C3_K10K10.1_3.1 - Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ulicy Kasprzaka w Bydgoszczy, 15) C2_K4K5_3.8_3.13 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hetmańskiej i Pomorskiej w Bydgoszczy, 16) C3_K15_6.3_6.7 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Kościeleckich w Bydgoszczy na dz. nr 89 i 90. Zbiornik retencyjny nr 3 wraz z połączeniami, 17) C2_K4K5_3.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie deptaku przy Placu Wolności w Bydgoszczy, 18) C3_K83_8.7 - Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – podczyszczalnia przed wylotem W35 na Rybim Rynku w Bydgoszczy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0025/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232421 Abwasserbehandlungsanlage
45232424 Bau von Abwasserausmündungsstellen
45232431 Abwasserpumpstation
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 4 zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w zadaniach: 1) C1_C1_4.6 - „Budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x do rzeki Wisły w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy”, 2) C2_K61_10.2 - „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łowiskowej w Bydgoszczy”- Dokończenie robót, 3) C1_K2_6.5_6.6 - „Retencja kanałowa nr 2 i 3 – budowa kolektora deszczowego w ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy”, 4) C2_K18K30_5.2_5.3_5.6_5.7_5.8_5.9_5.10_5.11_5.12 - „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 5) C2_K45_ 9.5 - „Budowa retencji kanałowej w ul. Kormoranów w Bydgoszczy”, 6) C3_K10K10.1_3.7 - „Budowa przewodu upustowego nr 2 w rejonie ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0025/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Zamówienie zostało udzielone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 386 ust. 2 pkt 1 w zw. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września – Prawo zamówień publicznych (dalej „UPZP”). Zamawiający ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie mógł udzielić zamówienia z zachowaniem terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przesłanka pilności udzielenia zamówienia zachodzi przede wszystkim z uwagi na konieczność niezwłocznego przeprowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem z powodu ich wagi dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Miasta Bydgoszczy w świetle zachodzących obecnie zmian klimatycznych (deszczy nawalnych oraz przedłużających się okresów suszy). Uwzględniając pogłębiające się zmiany klimatyczne oraz wywoływane nimi szkody, jak również zagrożenia dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, kluczowe jest niezwłoczne zlecenie przedmiotowego zamówienia i przeprowadzenie objętych nim prac. Brak adaptacji Miasta Bydgoszczy do zmian klimatycznych zdecydowanie obniża komfort życia mieszkańców oraz zagraża ich zdrowiu i życiu (deszcze nawalne mogą bowiem w skrajnych przypadkach oznaczać poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miasta, gdyby na przykład podtopienia dotyczyły szpitali czy dojazdu dla służb ratunkowych), jak również stanowi poważne ryzyko ponoszenia zarówno przez mieszkańców, jak i przez samo Miasto Bydgoszcz, znacznych kosztów finansowych związanych ze zniszczeniem istniejącej infrastruktury, w tym budynków. Każdy sezon deszczy nawalnych, w którym projekt adaptacji Miasta do zmian klimatu nie jest wdrożony (którego elementem jest przedmiot niniejszego zamówienia), stanowi poważne zagrożenie dla jego funkcjonowania, w tym również dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, jak i wiąże się z powstawaniem szkód o dużej wartości we własności prywatnej i publicznej, których późniejsza rekompensata nie będzie możliwa. W celu ochrony wskazanych wyżej interesów niezbędna jest pilna realizacja zamówienia. Wdrożenie projektu obejmującego m. in. przedmiot niniejszego zamówienia niezbędne jest niezwłocznie oraz nie może być przesuwane w czasie bez negatywnych konsekwencji dla Miasta Bydgoszczy i jego mieszkańców – spowodowałoby to ograniczenie planowanego do osiągnięcia zakresu korzyści społeczno–gospodarczych. Ponadto, pilna realizacja zamówienia pozwoli również na niezwłoczne wykorzystywanie retencjonowanej wody w okresach suchych, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia środowiska, jak i zmniejszy negatywne skutki dla mieszkańców związane z utrudnieniami powiązanymi z jednoczesną realizacją szeregu robót budowlanych w ramach realizowanego przez zamawiającego projektu oraz innych miejskich projektów inwestycyjnych. Potrzeba pilnej realizacji niniejszego zamówienia wynika z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jak również niemożliwe było wcześniejsze przewidzenie konieczności realizacji niniejszego zamówienia. Roboty budowlane oraz usługi objęte udzielanym zamówieniem były uprzednio powierzone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym, jednak zawarta z nim umowa przestała obowiązywać w rezultacie odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Założeniem umowy o zamówienie publiczne jest jego pełna realizacja przez zaangażowany w tym celu podmiot, będący profesjonalnym wykonawcą wybranym w konkurencyjnej procedurze. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym w orzecznictwie KIO stanowiskiem, okoliczność odstąpienia od umowy zawartej w celu realizacji określonego zamówienia z poprzednim wykonawcą stanowi niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i nieprzewidywalną okoliczność, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4) UPZP.

cd w Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dot. sekcji V.1) ogłoszenia - Informacje o nieudzieleniu zamówienia (Część nr 1 i Część nr 3): Z przyczyn technicznych związanych z zamieszczeniem ogłoszenia [z uwagi na brak poprzedniej publikacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, i tym samym braku możliwości podania w ogłoszeniu wymaganych Danych referencyjnych ogłoszenia (rok i numer dokumentu)] zaznaczona została opcja "Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone", a powinna zostać zaznaczona opcja "Inne przyczyny (przerwanie procedury)".

Uzasadnienie unieważnienia Części 1 zamówienia:

Art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm., dalej UPZP)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowania Części 1 zamówienia kwotę w wysokości 17.570.000,00 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną, tj. 52.818.942,90 zł wraz z podatkiem VAT (po uwzględnieniu konsekwencji rachunkowych dokonanych przez Zamawiającego poprawek), przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia, i nie ma możliwości jej zwiększenia do ceny oferty.

Uzasadnienie unieważnienia Części 3 zamówienia:

Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowania Części 3 zamówienia kwotę w wysokości 47.610.000,00 zł brutto.

Art. 255 pkt 3) UPZP - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną, tj. 97.035.986,32 zł wraz z podatkiem VAT, przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 3 zamówienia, i nie ma możliwości jej zwiększenia do ceny oferty.

Cd. wyjaśnienia z Sekcji IV.1.1) ogłoszenia. Uwzględniając przewidziane UPZP terminy na udzielanie zamówień w innym trybie, jak również praktyczne ryzyka związane z wydłużeniem postępowań prowadzonych w innych trybach, bardzo prawdopodobne jest, że zastosowanie innego niż negocjacje bez ogłoszenia trybu zamówienia w niniejszej sprawie uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia w rozsądnym terminie, pozwalającym na zapewnienie Miastu Bydgoszcz i jego mieszkańców stosownej ochrony przed skutkami zachodzących zmian klimatycznych oraz mogłoby prowadzić do powstania szkód o charakterze nieodwracalnym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wszelkie kwestie dotyczące odwołania zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („UPZP”), a dokładne informacje na temat terminów składania odwołań, zawarte są w art. 515 UPZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2022