Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67409-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2023/S 025-067409

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 10874881
Postanschrift: Strada: Polonă, nr. 65
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ancuta CHITOIU
E-Mail: ancuta.chitoiu@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038276
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de suport tehnic pentru produse software Oracle

Referenznummer der Bekanntmachung: 10874881/2022/504.01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția are ca obiect servicii de suport tehnic pentru componente software Oracle, precum si servicii de asistenta tehnica si mentenanta la cerere pentru aceleasi produse software, în cadrul unei perioade efective de prestare a serviciilor de 48 de luni.

Termenele de incepere a prestarii serviciilor vor fi urmatoarele:

• pentru serviciile de la punctele 1-9 si II de mai jos - incepand cu 25.01.2023;

• pentru serviciile de la punctele 10-13 de mai jos - incepand cu 26.02.2026;

• pentru serviciile de la punctul 14 de mai jos - incepand cu 31.03.2026.

Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 798 079.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

CNE CERNAVODA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziția are ca obiect urmatoarele servicii:

I. Servicii de suport tehnic standard, de tip Premier Support sau Sustaining Support, dupa caz, pentru componente software Oracle, derulate in regim de abonament trimestrial, astfel:

1. Servicii de suport tehnic pentru 14 licenţe Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Processor Perpetual - 16 trimestre;

2. Servicii de suport tehnic pentru 24 licenţe Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual - 16 trimestre;

3. Servicii de suport tehnic pentru 8 licenţe Oracle Internet Developer Suite – Named User Plus Perpetual - 16 trimestre;

4. Servicii de suport tehnic pentru 1700 licenţe Oracle Human Resources – Employee Perpetual - 16 trimestre;

5. Servicii de suport tehnic pentru 2500 licenţe Oracle Learning Management – Trainee Perpetual - 16 trimestre ;

6. Servicii de suport tehnic pentru 2000 licenţe Oracle Identity and Access Management Suite – Employee User Perpetual - 16 trimestre de prestare;

7. Servicii de suport tehnic pentru 3 licenţe Oracle Identity Manager Connector (1 x Oracle e-Business Suite – Conector Perpetual, 1 x Microsoft Active Directory – Conector Perpetual, 1 x Novell eDirectory – Conector Perpetual) - 16 trimestre;

8. Servicii de suport tehnic pentru 4 licenţe Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual - 16 trimestre;

9. Servicii de suport tehnic pentru 14 licenţe Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual - 16 trimestre;

10. Servicii de suport tehnic pentru 12 licente Oracle Real Application Cluster - Processor Perpetual - incepand cu data de 26.02.2026 - 3,53 trimestre;

11. Servicii de suport tehnic pentru 2 licente Oracle Diagnostic Pack - Processor Perpetual - incepand cu data de 26.02.2026 – 3,53 trimestre;

12. Servicii de suport tehnic pentru 6 licente Oracle Analytics Publisher - Processor Perpetual - incepand cu data de 26.02.2026 - 3,53 trimestre;

13. Servicii de suport tehnic pentru 6 licente Oracle Data Integrator Enterprise Edition - Processor Perpetual - incepand cu data de 26.02.2026 - 3.53 trimestre;

14. Servicii de suport tehnic pentru Oracle Linux (inclusiv Oracle KVM) instalat pe 17 sisteme - incepand cu data de 31.03.2026 - 3,17 trimestre.

II. Servicii de asistenta tehnica si mentenanta la cerere, care nu sunt incluse in serviciile de suport tehnic standard de la pct. I, cuantificate in om-zile (om-ore) –in limita a 220 om x zile (echivalent 1760 om x ore).

Teremenele de incepere a prestarii pentru serviciile de la punctele 1-9 si II de mai sus - incepand cu 25.01.2023.

Livrabilele care trebuie prezentate de Prestator in urma realizarii serviciilor de suport tehnic standard, trimestrial, respectiv a serviciilor de asistenta tehnica si mentenanta la cerere, sunt precizate la pct. 6.1, respectiv 6.2 din Caietul de sarcini.

Detalierea activităților solicitate și caracteristicile tehnice și de performanță ale serviciilor se regăsesc în Caietul de sarcini CR#34897 Rev. 02.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul F2: Experienta expertilor cheie / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 204-582915
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 69
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de suport tehnic pentru produse software Oracle

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AROBS SYSTEMS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO46034001
Postanschrift: Strada Albini Septimiu, Nr. 63
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400409
Land: Rumänien
E-Mail: marian.nidelea@arobs.systems
Telefon: +40 731040981
Internet-Adresse: www.arobs.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LOGIKA IT SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 29597137
Postanschrift: Strada Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@logika.ro
Telefon: +40 314380444
Fax: +40 372877147
Internet-Adresse: www.logika.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 812 384.71 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 798 079.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc (cu punctaje egale), departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora (pretul ofertei avand ponderea cea mai mare). In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

2. In cazul ofertei comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE. Acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.8.

2.1. Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

2.2. In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/ certificarile respective pentru partea de contract indeplinita.

3. La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare.

4. Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.3 si II.1.4. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut de cel mult 18 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entit. Contract. nu va raspunde solicitarilor de clarificari primite dupa termenul limita indicat.

5. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de termenul limita de solicitare clarificari (18 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor), clarificari/ modificari ale acestora, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/ modificate de catre entitatea contractanta, acestea sa poata fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, prin intermediul SEAP, inainte de data limita de raspuns la clarificari stabilit de entitatea contractanta (a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).

6. Durata efectivă de prestare a serviciilor va fi de 48 de luni, cu respectarea precizarilor din Caietul de sarcini (pct. 7) privind data de incepere a diferitelor categorii de servicii.

7. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

8. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

9. Cf OUG 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de ofertant/candidat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);

(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta anexelor 3, 4 şi 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;

(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/

Conform prevederilor art. II. 3. (2) din OUG nr. 25/31 martie 2021, entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizică sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care este stabilita intr-o tara ce nu se regaseste in lista mai sus indicata.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.-Directia Procurare
Postanschrift: Str Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
E-Mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038294
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023