Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67412-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-067412

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Pribinova 4195/25
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Poloha, Branislav Hudec
E-Mail: martin.poloha@mirri.gov.sk
Telefon: +421 220928433 / 220928102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mirri.gov.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov a jeho portálového riešenia OverSi

Referenznummer der Bekanntmachung: gfp/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako "MIRRI SR") je správcom

Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (ďalej ako "IS CSRU"), ktorý realizuje niektoré

funkcionality modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z.z. o

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov. Súčasťou IS CSRU je portálové riešenie OverSi, ktoré je prístupné OVM na doméne https://oversi.gov.sk a ktoré používajú za účelom získania a použitia určených údajov evidovaných v

informačných systémoch verejnej správy a iných subjektov pre potreby úradných konaní alebo úradnej činnosti. Zákazka zaistí poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory IS CSRU, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úrovne L3 podpory IS CSRU (vrátane portálového riešenia OverSi) a tiež zabezpečenie činností, ktoré sú potrebné pre rozvoj IS CSRU (vrátane portálového riešenia OverSi).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 495 820.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72267200 Reparatur von Informationstechnologiesoftware
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
72253200 Systemunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov a príloha č. 1 Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania sa uzatvára na dobu určitú, a to na 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu podľa Čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ je oprávnený uplatniť si opciu, t. j. predĺžiť dobu trvania Zmluvy o ďalších 6 mesiacov podľa podmienok uvedených v Zmluve.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 175-496001
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov a jeho portálového riešenia OverSi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SlovShore, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 35953713
Postanschrift: Ventúrska 3
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81101
Land: Slowakei
E-Mail: slovshore@slovshore.sk
Telefon: +421 254654466
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 064 554.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 495 820.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 30 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023