Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 674541-2021

31/12/2021    S255

Slovenija-Ljubljana: Računalniška oprema in pribor

2021/S 255-674541

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2021/S 237-623609)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5156700000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: MATEJA KOBALEJ
E-naslov: javna.narocila@zpiz.si
Telefon: +386 14745654
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zpiz.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme

Referenčna številka dokumenta: 430-28/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme, in sicer po sklopih:

Sklop 1: Nakup energijsko učinkovitih monitorjev,

Sklop 2: Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic,

Sklop 3: Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov,

Sklop 4: Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/12/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2021/S 237-623609

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 10/01/2022
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 10:00
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 10/01/2022
Lokalni čas: 12:00
Se glasi:
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 12:00
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:
Besedilo:
Datum: 22/12/2021
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 10/01/2022
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik v prilogi tega obvestila objavlja 1. spremembo razpisne dokumentacije. Ostali roki, ki niso zajeti v 1. spremembi razpisne dokumentacije, ostajajo enaki. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/430239/430-28-2021_-_1._sprememba_RD_-_objava1pEP_.pdf.zip