Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67536-2023

03/02/2023    S25

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2023/S 025-067536

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 9541727830
Postanschrift: ul. Jagiellońska 25
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-032
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Gadomska-Dysy
E-Mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Telefon: +48 322077508
Fax: +48 322077395
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katowice.uw.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa ochrony osób i mienia w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.I.272.85.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną realizowaną przez Grupę Interwencyjną

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 300 454.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Katowice, ul. Kocura 16 i ul. Damrota 16

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną realizowaną przez Grupę Interwencyjną

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie w ramach niniejszej umowy możliwość skorzystania z prawa opcji, które będzie polegało na:

1) Zwiększeniu bezpośredniej ochrony fizycznej stałej realizowanej w budynku przy ul. Konstantego Damrota nr 16 o dodatkowych dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony od dnia pełnego zasiedlenia budynku – przewidywana data 01.09.2023 r.

2) Zakończeniu świadczenia bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej w budynku przy ul. Adama Kocura 16 po rozpoczęciu planowanej na tym terenie budowy Centrum Ratownictwa i przekazaniu terenu budowy firmie budowlanej.

2. Uruchomienie prawa opcji, opisanego w ust.1 pkt. 1, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zwiększeniu zapotrzebowania o dodatkowych pracowników ochrony, ze skutkiem na początek kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło powiadomienie i będzie się wiązać ze zwiększeniem wynagrodzenia.

3. Uruchomienie prawa opcji, opisanego w ust.1 pkt. 2, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zakończeniu świadczenia bezpośredniej ochrony fizycznej, ze skutkiem na początek kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło powiadomienie i będzie się wiązać ze zmniejszeniem wynagrodzenia.

4. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego zobowiązujące Wykonawcę do jego wykonania.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 236-681622
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa ochrony osób i mienia w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo – Handlowe „NOWA” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
Nationale Identifikationsnummer: 6440011927
Postanschrift: ul. Teatralna 9/416
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 300 454.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http:///www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http:///www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023