Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67655-2023

03/02/2023    S25

Polen-Olsztyn: Unkrautjäten

2023/S 025-067655

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 7392974001
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kosmala
E-Mail: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 896256383
Fax: +48 896252027
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wycinka wraz z uprzątnięciem krzaków, samosiewów, odrostów przy drzewach i wilków z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2023 z podziałem na części (2)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/RDW.N/PN-1/3220/12/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

CZĘŚĆ NR 1 – teren działania Obwodu Drogowego w Nidzicy i Działdowie :

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów odrostów przy drzewach i wilków z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544, 545.Oczyszczenie na całej szerokości pasa drogowego po obu stronach drogi – poprzez wycięcie krzaków. Wycinka wraz z uprzątnięciem:

• droga wojewódzka nr 544,

• droga wojewódzka nr 545,

CZĘŚĆ NR 2 – teren działania Obwodu Drogowego w Iławie :

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów i wilków z pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 515, 521, 536, 537, 538, oraz ich usunięcie z pasa drogowego na terenie OD Iława.

Wycinka wraz z uprzątnięciem:

• droga wojewódzka nr 515,

• droga wojewódzka nr 521,

• droga wojewódzka nr 536,

• droga wojewódzka nr 537,

• droga wojewódzka nr 538.

Usunięcie pozostałości po wycince:

• droga wojewódzka nr 521,

• droga wojewódzka nr 536.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 462 962.85 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów odrostów przy drzewach i wilków z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544, 545.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000 Unkrautjäten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

drogi wojewódzkie na terenie RDW Nidzica i OD Działdowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ NR 1 – teren działania Obwodu Drogowego w Nidzicy i Działdowie :

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów odrostów przy drzewach i wilków z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544, 545.

Oczyszczenie na całej szerokości pasa drogowego po obu stronach drogi – poprzez wycięcie krzaków.

Wycinka wraz z uprzątnięciem:

• droga wojewódzka nr 544,

• droga wojewódzka nr 545,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 227 100.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia został dokładnie określony w dokumentach postępowania w pkt. 4 oraz we wzorze umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów i wilków z pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 515, 521, 536, 537, 538, oraz ich usunięcie z pasa drogowego na terenie OD Iława.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000 Unkrautjäten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

drogi wojewódzkie na terenie OD Iława

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ NR 2 – teren działania Obwodu Drogowego w Iławie :

Wycinka wraz z uprzątnięciem: krzaków, samosiewów i wilków z pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 515, 521, 536, 537, 538, oraz ich usunięcie z pasa drogowego na terenie OD Iława.

Wycinka wraz z uprzątnięciem:

• droga wojewódzka nr 515,

• droga wojewódzka nr 521,

• droga wojewódzka nr 536,

• droga wojewódzka nr 537,

• droga wojewódzka nr 538.

Usunięcie pozostałości po wycince:

• droga wojewódzka nr 521,

• droga wojewódzka nr 536.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 235 862.85 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia został dokładnie określony w dokumentach postępowania w pkt. 4 oraz we wzorze umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.); z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2722); z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) i ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

2. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w SWZ i załącznikach do SWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:15
Ort:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy (13-100) ul. Kolekjo0wa 29 za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zamawiającego https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.

2) W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek obligatoryjnych art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Zamawiający nie przewiduje zastosowania przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5) W związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu zmienionym / określonym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zwanym danej rozporządzeniem) oraz ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej ustawą) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych – Zamawiający wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw wykluczenia określonych w pkt 6.1. SWZ (tzn. statuowanych przepisami art. 108 ustawy PZP), zastosowanie mają również sankcje określone tymi regulacjami szczególnymi - zgodnie z pkt. 6.7 SWZ. Na podstawie tego przepisu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wskazującego brak podstaw wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu odnośnie przesłanek określonych w pkt. 6.7 SWZ na wzorze załączonym do niniejszej SWZ. Do złożenia oświadczenia zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. 6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć po wezwaniu Zamawiającego w formie „Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” sporządzonego zgodnie ze 18/01/2023 S13 https://ted.europa.eu/TED 16 / 19 Dz.U./S S13 18/01/2023 33299-2023-PL 17 / 19 wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

7) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – wskazanych w pkt. 8.5 SWZ.

8) Oferta powinna zawierać: a) wypełniony zgodnie z treścią SWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; b) „FORMULARZ CENOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1, 2.2, do SWZ – należy złożyć dla części, do których ofertę składa Wykonawca i załączyć do Formularza Ofertowego; c) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty; e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9) Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał pracowników na podstawie stosunku pracy – wykaz czynności zawiera Zał. Nr 5 do SWZ. 10) Informacje dotyczące RODO opisano szczegółowo w SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony prawnej” Pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023