Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67761-2023

03/02/2023    S25

Polen-Niepołomice: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2023/S 025-067761

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA NIEPOŁOMICE
Nationale Identifikationsnummer: 000525458
Postanschrift: Pl. Zwycięstwa 13
Ort: Niepołomice
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-005
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Topór
E-Mail: anna.topor@niepolomice.eu
Telefon: +48 122509413
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.niepolomice.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.30.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ- w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na następującej trasie:

1) Chobot Leśniczówka - Wola Zabierzowska- Nowa Wieś- Zabierzów Bocheński- Wola Batorska- Niepołomice Dworzec- Niepołomice Rynek- Niepołomice ul. T. Kościuszki- ul. Płaszowska- ul. Grabska- ul. Dr Rudolfa Diesla- u. Eugeniusza Kwiatkowskiego- ul. Półłanki- ul. Ogrodowa- P&R Podłęże Północ przy PKP

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 323 277.78 PLN / höchstes Angebot: 397 631.67 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Według tras

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ- w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na następującej trasie:

1) Chobot Leśniczówka - Wola Zabierzowska- Nowa Wieś- Zabierzów Bocheński- Wola Batorska- Niepołomice Dworzec- Niepołomice Rynek- Niepołomice ul. T. Kościuszki- ul. Płaszowska- ul. Grabska- ul. Dr Rudolfa Diesla- u. Eugeniusza Kwiatkowskiego- ul. Półłanki- ul. Ogrodowa- P&R Podłęże Północ przy PKP

Odjazd z pętli autobusowej w Chobocie od poniedziałku do piątku z możliwością uruchomienia kursów w soboty i w święta.

Odjazd z P&R Podłęże Północ" ul. Kolejowa od poniedziałku do piątku z możliwością uruchomienia kursów w soboty i w święta.

1. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem i obsługą linii na trasie Chobot- P&R Podłęże.

2. Wykonawca pobierać będzie opłaty za bilet normalny w wysokości do 5,00 zł (pięć złotych 00/100) od pasażera za kurs na odcinku Chobot- P&R Podłęże. Na trasie Chobot- Niepołomice opłata za bilet normalny wynosi 3,00 zł (trzy złote 00/100), na trasie Niepołomice- P&R Podłęże opłata za bilet normalny będzie wynosić 2,00 zł (dwa złote 00/100).

3. Opłata będzie stanowić dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Planowana ilość kursów dziennie w dni powszednie - 10

5. Planowana ilość kursów w tygodniu do - 50

6. Długość trasy Chobot- P&R Podłęże- Chobot - 46 km

7. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć liczba przejazdów w roku - 2530

8. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć ilość kilometrów - 116.380 km

Wymagania, o których mowa w art. 95 Pzp.

Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności.:

1) kierowców,

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, na jego wniosek w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej dokumentów w szczególności pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.

4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: realizowanie przedmiotu zamówienia pojazdem niskopodłogowym / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: realizowanie przedmiotu zamówienia pojazdem wyposażonym w drzwi otwierane samoczynnie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: realizowanie przedmiotu zamówienia pojazdem wyposażonym w platformę z rampą dla wózków / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 230-663188
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAT-POL Mateusz Surówka
Nationale Identifikationsnummer: 6831722153
Postanschrift: Szczygłów 71
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
E-Mail: mat_pol@poczta.onet.pl
Telefon: +48 660467592
Internet-Adresse: www.matbus.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 465 520.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 323 277.78 PLN / höchstes Angebot: 397 631.67 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.go.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w szczególności:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023