Bauleistung - 678842-2022

06/12/2022    S235

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2022/S 235-678842

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 213-609463)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: 276303005
Postanschrift: UL. LECHICKA 24
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-609
Land: Polen
Kontaktstelle(n): MAGDALENA MARCINIAK
E-Mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Telefon: +48 327819211
Fax: +48 327819200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.katowice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Referenznummer der Bekanntmachung: WI-K/PN/220923/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki drogi:

• etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,

• etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028 – odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład,

• etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 213-609463

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 21/12/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 07/04/2023
muss es heißen:
Tag: 19/04/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 21/12/2022
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: