Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 67902-2023

03/02/2023    S25

Polen-Powidz: Fleisch

2023/S 025-067902

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 33 Baza Lotnictwa Transportowego
Nationale Identifikationsnummer: 6670004670
Postanschrift: ul. Witkowska 8
Ort: Powidz
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Kolasińska
E-Mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261544332
Fax: +48 261544332
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.33bltr.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/33bltr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa drobiu i przetworów drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15110000 Fleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i przetworów drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 16 batalionu remontu lotnisk w Jarocinie

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 530 933.67 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobiu do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa drobiu do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2A i 3A do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobiu do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa drobiu do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2B i 3B do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przetworów drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa przetworów drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2C i 3C do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przetworów drobiowych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa przetworów drobiowych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2D i 3D do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa mięsa czerwonego do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2E i 3E do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa mięsa czerwonego do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2F i 3F do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2G i 3G do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2H i 3H do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2H do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania

z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 50 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej

z formularza cenowego Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie,

w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy

w stosunku do Zamawiającego.

e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 229-659014
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobiu do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobiu do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przetworów drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przetworów drobiowych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PAWEŁ JOHN P.P.H.U. "JOHN'
Nationale Identifikationsnummer: 6971049957
Postanschrift: Grotniki ul. Źródlana 5
Ort: Włoszakowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-141
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 134 215.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PAWEŁ JOHN P.P.H.U. "JOHN'
Nationale Identifikationsnummer: 6971049957
Postanschrift: Grotniki ul. Źródlana 5
Ort: Włoszakowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-141
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 54 900.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PAWEŁ JOHN P.P.H.U. "JOHN'
Nationale Identifikationsnummer: 6971049957
Postanschrift: Grotniki ul. Źródlana 5
Ort: Włoszakowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-141
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 150.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Paweł JOHN P.P.H.U. "JOHN"
Nationale Identifikationsnummer: 6971049957
Postanschrift: Grotniki ul. Źródlana 5
Ort: Włoszakowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-141
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 48 880.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 06-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023