Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68072-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Versicherungen

2023/S 025-068072

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 1/376
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Veronika Piskořová
E-Mail: veronika.piskorova@mpsv.cz
Telefon: +420 221922130
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsv.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexního souboru pojišťovacích služeb:

- zajištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,

- havarijní pojištění (dvě varianty spoluúčasti při havarijním pojištění, možnost sjednat službu GAP 2, náhradní vozidlo) a

- doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění skel, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel).

Předmětem plnění veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, nýbrž také pojištění vozidel nově pořízených v průběhu plnění veřejné zakázky, a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 287 151.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66514110 Kraftfahrzeugversicherungen
66516100 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území Evropy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zajištění komplexního pojištění všech vozidel, které jsou součástí vozového parku spravovaného centrálním zadavatelem a zapojenými subjekty RS CZ je nezbytné k naplnění potřeb zadavatele a zajištění ochrany pro případ vzniku škody či jiné újmy spojené se správou daných vozidel. Vzhledem k agregaci poptávky resortu zadavatel předpokládá dosažení finančních úspor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 169-413206
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

Dílčí pojistná smlouva č. 41 - ÚP ČR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Generali Česká pojišťovna a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272956
Postanschrift: Spálená 75/16, Nové Město
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 411.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42
Bezeichnung des Auftrags:

Dílčí pojistná smlouva č. 42 - ÚP ČR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Generali Česká pojišťovna a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272956
Postanschrift: Spálená 75/16
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 284.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 44
Bezeichnung des Auftrags:

Dílčí pojistná smlouva č. 44 - MPSV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Generali Česká pojišťovna a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272956
Postanschrift: Spálená 75/16
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 839.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 45
Bezeichnung des Auftrags:

Dílčí pojistná smlouva č. 45 - ÚPČR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Generali Česká pojišťovna a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272956
Postanschrift: Spálená 75/16
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 193.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ve čtvrtém čtvrtletí 2022 byly uzavřeny 2 dílčí smlouvy.

Hodnota dílčí pojistné smlouvy uvedená v bodu V.2.4) - Konečná hodnota zakázky/položky představuje roční výši sjednaného pojistného. Celková částka uhrazená na základě dílčí pojistné smlouvy poté odpovídá celkové době pojištění vozidel s tím, že po dobu účinnosti dílčí pojistné smlouvy mohou být vozidla odepisována a v této souvislosti odpovídajícím způsobem měněna i roční výše pojistného. Pojištění vozidel je dílčí pojistnou smlouvou sjednáno vždy do 31.12.2022.

MPSV plní ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona funkci centrálního zadavatele pro níže uvedené státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a veřejné výzkumné instituce v působnosti resortu práce a sociálních věcí:

Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991

Česká republika - Státní úřad inspekce práce , IČO: 75046962

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, IČO: 00025402

Centrum sociálních služeb Tloskov, IČO: 00640841

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, IČO: 00411949

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, IČO: 13693131

Centrum Kociánka, IČO: 00093378

Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky není zajištění služeb správce pojistných smluv (pojistného makléře či agenta). V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky vznikne potřeba zajištění správy pojistných smluv, náklady se zajištěním správce budou hrazeny Centrálním zadavatelem.

Centrální zadavatel a jednotliví Pověřující zadavatelé na základě rámcové pojistné dohody budou následně uzavírat dílčí pojistné smlouvy za účelem zajištění komplexního pojištění vozidel ve své flotile, a to postupem uvedeným v čl. 2 rámcové pojistné dohody.

Centrální zadavatel si vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona, a to ve vztahu k přepokládaným změnám ve vozovém parku, ke kterému se poptávané pojišťovací služby vztahují. Cílem vyhrazené změny závazku je zajištění pojištění pro vozidla, která budou resortem práce a sociálních věcí pořízena v průběhu plnění veřejné zakázky, resp. rámcové pojistné dohody. Centrální zadavatel předpokládá v průběhu plnění rámcové pojistné dohody částečnou obnovu vozového parku a s tím spojené nejen vyřazování starých vozidel, avšak rovněž pořízení vozidel nových. Vyhrazená změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota změny ve výši 30 % hodnoty původního závazku byla Centrálním zadavatelem reflektována při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Centrální zadavatel si vyhrazuje právo zvolit v průběhu účinnosti rámcové pojistné dohody pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu § 7 a 8 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

V rámcové pojistné dohodě, resp. její příloze č. 2 - Seznam vozidel a nabídkové pojistné je uvedena roční nabídková cena pojištění ve výši 6.095.717 Kč. Rámcová pojistná dohoda je uzavírána na období 3 let. Plnění je osvobozeno od DPH.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023