Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68393-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2023/S 025-068393

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Nationale Identifikationsnummer: 5211207048
Postanschrift: ul. Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
E-Mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261824121
Fax: +48 261824108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie (ul. Ostroroga 35).

Referenznummer der Bekanntmachung: 28/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Ostroroga 35

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (ul. Ostroroga 35) (kod CPV: 90910000-9). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym / Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 9 do SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), załączniku nr 10 do SWZ („Wymagania minimalne”) oraz załączniku nr 14 do SWZ („Wykaz powierzchni”).

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 235-618854

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie (ul. Ostroroga 35).

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
26/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AWIMA SP. JAWNA B.WIŚNIEWSKI
Postanschrift: ul. 3-go Maja 2B/22
Ort: Józefów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-410
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 549 116.23 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie ustrukturyzowanej faktury w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl. Wykonawca może zidentyfikować Zamawiającego poprzez wprowadzenie numeru NIP.

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 105 ustawy Pzp):

a) Aktualny Certyfikat Jakości ISO 9001 lub równoważne zaświadczenie akredytowanej jednostki certyfikującej zajmującej się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie usług sprzątania (utrzymania czystości).

b) wykaz środków czystości, materiałów i środków higienicznych przewidzianych do realizacji zamówienia zgodny z załącznikami nr 9 i 10 do SWZ. Środki czystości, dla których jest to wymagane muszą posiadać karty charakterystyki zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (ul. Ostroroga 35) (kod CPV: 90910000-9). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym / Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 9 do SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), załączniku nr 10 do SWZ („Wymagania minimalne”) oraz załączniku nr 14 do SWZ („Wykaz powierzchni”).

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 541 320.74 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AWIMA SP. JAWNA B.WIŚNIEWSKIA
Postanschrift: ul. 3-go Maja 2B/22
Ort: Józefów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-410
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wynika z protokołu konieczności i protokołu z negocjacji do umowy 185/2021/JW2063 z dnia 26.11.2021 roku. Zakres jej dotyczy wartości wskazanych w umowie, w paragrafie 12 zmienia się o kwotę netto 361.830,23 zł i ustala się nową wartość umowy netto: 2651663.86 zł.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zmiana wynika z protokołu konieczności i protokołu z negocjacji do umowy 185/2021/JW2063 z dnia 26.11.2021 roku. Zakres jej dotyczy wartości wskazanych w umowie, w paragrafie 12 zmienia się o kwotę netto 361.830,23 zł i ustala się nową wartość umowy netto: 2651663.86 zł.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 541 320.74 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 651 663.86 PLN