Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68466-2023

03/02/2023    S25

Polen-Przemyśl: Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse

2023/S 025-068466

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 650186837
Postanschrift: Adama Mickiewicza 34
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Łabinowicz, Katarzyna Piasecka
E-Mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 166732153
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja rządowa terenowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Referenznummer der Bekanntmachung: 44/SGMiŻ/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I zamówienia – mięso i artykuły mięsne. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ. Część II zamówienia – drób i produkty drobiowe. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1b do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 161 335.24 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Częśc I zamówienia - mięso i artykuły mięsne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas rozpatrzenia reklamacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg; UWAGA : Automatycznie wygenerowany przez Platformę SmartPZP dokument: ,,Oferta Podstawowa” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego . Formularz ofertowy i oświadczenia złożone na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Na podstawie art. 257 ustawy p.z.p., Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II zamówienia – drób i produkty drobiowe

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15131500 Geflügelerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas rozpatrzenia reklamcji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg; UWAGA : Automatycznie wygenerowany przez Platformę SmartPZP dokument: ,,Oferta Podstawowa” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego . Formularz ofertowy i oświadczenia złożone na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Na podstawie art. 257 ustawy p.z.p., Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 236-681736
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZAREK Andrzej Szarek
Nationale Identifikationsnummer: 650020315
Ort: Widna Góra
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 77 880.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 63 095.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZAREK Andrzej Szarek
Nationale Identifikationsnummer: 650020315
Ort: Widna Góra
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 108 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98 240.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 . 3. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy wraz z Tabelą do Formularza ofertowego (załącznik nr 1a i 1b do SWZ); Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (załącznik nr 3 do SWZ); Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynności przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Przedmiotowy środek dowodowy, tj. Dokument właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej potwierdzający, że Wykonawca ze względu na charakter prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się pod stałym nadzorem Inspektora Sanitarnego lub Inspektora Weterynaryjnego, spełnia wymogi dot. standardów higieniczno-sanitarnych oraz ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP, zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych t.j.: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4 i art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014; Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 5 SWZ. 6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdz. XI SWZ. 7. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023