Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68491-2023

03/02/2023    S25

Polen-Police: Niederflurbusse

2023/S 025-068491

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Fabryczna 21
Ort: Police
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72 -010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Karliński
E-Mail: p.karlinski@sppk.pl
Telefon: +48 914201588
Fax: +48 914201570
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sppk.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: DT.01.ZP.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa

● autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,5 m – sztuk 2

● autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,2 m – sztuk 2

fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2023 roku, przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 7 134 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Police

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa

● autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,5 m – sztuk 2

● autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,2 m – sztuk 2

fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2023 roku, przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Nazwa: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Nazwa: Gwarancja całopojazdowa / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ) oś priorytetowa XI "REACT-EU", działanie 11.4 "Transport miejski".

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 184-521941
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DT.01.ZP.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Solaris Bus & Coach Sp. z o.o
Nationale Identifikationsnummer: 010498995
Postanschrift: Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46
Ort: Owińska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-005
Land: Polen
E-Mail: office@solarisbus.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 900 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 134 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023