Lieferungen - 686430-2022

09/12/2022    S238

Polen-Bydgoszcz: Verbrauchsmaterial für Nierendialyse

2022/S 238-686430

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 216-619545)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: jurasz
Nationale Identifikationsnummer: 001126074
Postanschrift: M. Skłodowskiej – Curie 9
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 85-094
Land: Polen
E-Mail: b.kula@jurasza.pl
Telefon: +48 525854304
Fax: +48 525854096
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://jurasza.umk.pl/zamowienia-publiczne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zest. do ręcznej i automat. dializy otrzewnowej CADO ADO, wyrobów medycz. dla pacjenta z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, Epidermolysis Bullosa (EB) oraz prod. farm

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2022.271.84
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33181520 Verbrauchsmaterial für Nierendialyse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw zestawów do ręcznej i automatycznej dializy otrzewnowej CADO ADO ,wyrobów medycznych dla pacjenta z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, Epidermolysis Bullosa (EB) oraz , produktów farmaceutycznych szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje 28 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna (obejmować wszystkie pozycje wymienione w ramach danej części) i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych (zał. nr 2) jak i wymagania zawarte w punkcie V niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 216-619545

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: