Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68686-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Best: Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen

2023/S 025-068686

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Best
Postanschrift: Dorpsplein 2
Ort: Best
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 5683 GA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Rob van Unnik
E-Mail: r.vanunnik@bizob.nl
Telefon: +31 683550075
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bizob.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206613
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Accountancy Best boekjaar 2023 e.v.

Referenznummer der Bekanntmachung: BIZOB-2021-BES-RUN-00151
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79200000 Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van accountantscontrolewerkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie:

- Voorbereidende werkzaamheden

- De interim-controle en beperkte IT audit t.b.v. jaarrekeningcontrole

- De Jaarrekeningcontrole

- Natuurlijk advies.

Er wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf boekjaren, met eenmaal de optie tot verlenging voor een periode van twee boekjaren. De overeenkomst gaat in bij de start van de werkzaamheden voor het eerste boekjaar (omstreeks 1 maart 2023).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 386 050.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79210000 Rechnungslegung und -prüfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van accountantscontrolewerkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie:

1. Voorbereidende werkzaamheden

2. De interim-controle en beperkte IT audit t.b.v. jaarrekeningcontrole

3. De jaarrekeningcontrole

4. Natuurlijk advies

De controlewerkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie vormen een coherent geheel die door één accountantskantoor worden uitgevoerd. De opdracht wordt daarom niet opgedeeld in percelen. Deze keuze leidt niet tot een verminderde toegankelijkheid voor het MKB.

Er wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf boekjaren, met eenmaal de optie tot verlenging voor een periode van twee boekjaren. De overeenkomst gaat in bij de start van de werkzaamheden voor het eerste boekjaar (omstreeks 1 maart 2023). De opdrachtnemer moet beschikbaar zijn voor de overdracht van werkzaamheden van de vertrekkende partij.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Controlefilosofie en natuurlijke adviesfunctie / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Belasting ambtelijke organisatie en stroomlijnen informatieuitwisseling / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Casus (onderdeel van presentatie) / Gewichtung: 28
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De gegadigden hebben de mogelijkheid om de gemeente te bezoeken(te schouwen) en daarmee inzage te krijgen in de opzet van AO/IC van de desbetreffende organisatie. Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid tot schouwing dan kunt u een afspraak maken via de contactpersoon zoals vermeld in paragraaf 1.8 van het aanbestedingsdocument.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-492336
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Crowe Foederer B.V.
Ort: Eindhoven
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 455 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 386 050.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Oost-Brabant
Postanschrift: Postbus 70584
Ort: ’s-Hertogenbosch
Postleitzahl: 5201 CZ
Land: Niederlande
E-Mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023