Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68707-2023

03/02/2023    S25

Polen-Świdnik: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-068707

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnik
Postanschrift: Lotnicza 4
Ort: Świdnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
E-Mail: swidnik@lublin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 817513011
Fax: +48 817512091
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.swidnik.lublin.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnik w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.28.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwo Chmiel

Los-Nr.: 1
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Świdnik, Leśnictwo Chmiel

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, koszenie trawy - do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świdnik.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/02/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 036-093660

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.28.2021
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwo Chmiel

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
02/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Tomasz Kozak
Postanschrift: Bystrzejowice Trzecie 56
Ort: Bystrzejowice Trzecie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050 Piaski
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Michał Wawszczak
Postanschrift: Zgniła Struga 18
Ort: Zgniła Struga
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Drewnex Wojciech Korgol
Postanschrift: Krzesimów 211a
Ort: Krzesimów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-007
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Paweł Kozak
Postanschrift: Bystrzejowice Drugie 51
Ort: Bystrzejowice Drugie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych
Postanschrift: Bystrzejowice Trzecie 48
Ort: Bystrzejowice Trzecie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Adam Zając
Postanschrift: Kolonia Trawniki 41
Ort: Kolonia Trawniki
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-044
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marian Gil
Postanschrift: Podzamcze 35
Ort: Podzamcze
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-007
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Janusz Kwiatosz
Postanschrift: Stryjno-Kolonia 95
Ort: Stryjno-Kolonia
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-065
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Andrzej Gęca
Postanschrift: Nowiny 17
Ort: Nowiny
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-515
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Łabiga
Postanschrift: ul. Letniskowa 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-492
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Włodzimierz Matysiak
Postanschrift: Wólka Gołębska 69
Ort: Wólka Gołębska
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marek Najduk
Postanschrift: Osmolice Drugie 31
Ort: Osmolice Drugie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 23-107
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Tomasz Kozak
Postanschrift: ul. Kościuszki 16
Ort: Krzczonów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 23-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 788 654.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa nastąpił w wymiarze, którego zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zmiana Umowy nastąpiła na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 Ustawy PZP

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587803
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Świdnik Leśnictwo Chmiel

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, koszenie trawy - do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świdnik.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/02/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 790 823.05 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakłąd Usług Leśnych Tomasz Kozak
Postanschrift: Bystrzejowice Trzecie 56
Ort: Bystrzejowice Trzecie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050 Piaski
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marian Gil
Postanschrift: Podzamcze 35
Ort: Podzamcze
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-007
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Janusz Kwiatosz
Postanschrift: Stryjno-Kolonia 95
Ort: Stryjno-Kolonia
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-065
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Andrzej Gęca
Postanschrift: Nowiny 17
Ort: Nowiny
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-515
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Łabiga
Postanschrift: Ul. Letniskowa 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-492
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Włodzimierz Matysiak
Postanschrift: Wólka Gołębska 69
Ort: Wólka Gołębska
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marek Najduk
Postanschrift: Osmolice Drugie 31
Ort: Osmolice Drugie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 23-107
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Adam Zając
Postanschrift: Kolonia Trawniki 41
Ort: Kolonia Trawniki
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-044
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Cis" Tadeusz Kruk
Postanschrift: Krzczonów 16
Ort: Krzczonów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 23-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Michał Wawszczak
Postanschrift: Zgniła Struga 18
Ort: Zgniła Struga
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Drewnex Wojciech Korgol
Postanschrift: Krzesimów 211a
Ort: Krzesimów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-007
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Paweł Kozak
Postanschrift: Bystrzejowice Drugie 51
Ort: Bystrzejowice Drugie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych
Postanschrift: Bystrzejowice Trzecie 48
Ort: Bystrzejowice Trzecie
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wartości Umowy

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa nastąpił w wymiarze, którego zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zmiana Umowy nastąpiła na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 Ustawy PZP

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 788 654.02 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 790 823.05 PLN