Dienstleistungen - 68742-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 025-068742

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Krægpøth
E-mail: kthk@aarhus.dk
Telefon: +45 20533770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn og vagtplansystem samt Indkøbssystem (ERP)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder aftale på Økonomisystem, Debitorsystem, Løn og vagtplansystem samt Indkøbssystem (ERP).

Aftalen udbydes i 4 delkontrakter:

Delaftale 1: Økonomisystem

Delaftale 2: Debitorsystem

Delaftale 3: Løn og vagtplansystem

Delaftale 4: Indkøbssystem (genudbudt separat - indgår dog som en del af ERP-udbuddet ift. implementering m.v.)

Kontrakten for hver delaftale udbydes for en periode på 8 år med mulighed for forlængelse i 4 x 12 måneder.

Ordregiver indgår Kontrakt med én leverandør om levering på hver delaftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 235 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Økonomisystem

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48451000 Programpakke til virksomhedsressourceplanlægning (ERP)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Økonomisystem

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål, vedligeholdelse og videreudvikling / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet af delkontrakten indeholder optioner, der er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 2: Debitorsystem

Delkontraktnr.: Delkontrakt 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48440000 Programpakke til finansiel analyse og regnskabsføring
48451000 Programpakke til virksomhedsressourceplanlægning (ERP)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Debitorsystem

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål, vedligeholdelse og videreudvikling / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet af delkontrakten indeholder optioner, der er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 3: Løn og vagtplansystem

Delkontraktnr.: Delkontrakt 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48450000 Programpakke til tidsregnskab eller personalestyring
48451000 Programpakke til virksomhedsressourceplanlægning (ERP)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løn og vagtplansystem

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål, vedligeholdelse og videreudvikling / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet af delkontrakten indeholder optioner, der er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 4: Indkøbssystem

Delkontraktnr.: Delkontrakt 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48490000 Programpakke til indkøbsstyring
48451000 Programpakke til virksomhedsressourceplanlægning (ERP)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbssystem

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål, vedligeholdelse og videreudvikling / Vægtning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet af delkontrakten indeholder optioner, der er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 056-146841
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Økonomi

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Debitor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Løn og vagtplan

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EG Danmark A/S
CVR-nummer: 84667811
Postadresse: Lautrupvang 24
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 135 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsproceduren er udelukket, hvis en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde er til stede i EPSD del III afsnit C:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis Tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis Tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.

- Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 5.10.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgivet inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Seneste samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stanstill-perioden, I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal Klageren tillige angive, hvorvidt der begræres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023