Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68753-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Datenbanksoftwarepaket

2023/S 025-068753

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: 5250009140
Postanschrift: al. Niepodległości 188B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-608
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Jeżewska
E-Mail: przetargi@opi.org.pl
Telefon: +48 225701400
Fax: +48 228253319
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.opi.org.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność badawcza i rozwojowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa sprzętu serwerowego i oprogramowania wraz ze świadczeniem asyst technicznych z możliwością wykupu sprzętu i oprogramowania oraz możliwością przedłużenia asyst

Referenznummer der Bekanntmachung: oprogramowanie bazodanowe-470-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48611000 Datenbanksoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu serwerowego i oprogramowania wraz ze świadczeniem asyst technicznych z możliwością wykupu sprzętu i oprogramowania oraz możliwością przedłużenia asyst.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 252 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu serwerowego (do obsługi bazy danych) i dzierżawa oprogramowania, świadczenie asyst technicznych wraz z możliwością wykupu sprzętu i oprogramowania oraz możliwością przedłużenia asyst.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w następującym zakresie:

a) Prawo Opcji I:

i. wykupienie Sprzętu od Wykonawcy na własność od dnia następującego po zakończeniu okresu dzierżawy Sprzętu przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia;

ii. wykupienie Oprogramowania od Wykonawcy na własność od dnia następującego po zakończeniu okresu dzierżawy Oprogramowania przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia.

b) Prawo Opcji II

i. przedłużenie asysty technicznej na Sprzęt na okres 12 miesięcy liczonych od dnia przekazania Sprzętu Zamawiającemu na własność tj. na okres 12 miesięcy od następnego dnia po zakończeniu dzierżawy Sprzętu, przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia;

ii. przedłużenie asysty technicznej na Oprogramowanie na okres 12 miesięcy liczonych od dnia przekazania Oprogramowania Zamawiającemu na własność tj. na okres 12 miesięcy od następnego dnia po zakończeniu dzierżawy Oprogramowania, przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowo Prawo Opcji zostało określone w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający skorzysta z zamówienia gwarantowanego, natomiast zamówienie przewidziane prawem opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego nie musi skorzystać.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 239-690522
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Umowa 3/2023
Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa sprzętu serwerowego i oprogramowania wraz ze świadczeniem asyst technicznych z możliwością wykupu sprzętu i oprogramowania oraz możliwością przedłużenia asyst

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RSP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 5213791672
Postanschrift: ul. Sztormowa 1/12,
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-654
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 262 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 252 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023