Dienstleistungen - 68839-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Västervik: Förmedling av vårdpersonal

2023/S 025-068839

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västerviks kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0779
Postadress: Västerviks kommun
Ort: Västervik
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 593 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Lundgren
E-post: camilla.lundgren@socab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vastervik.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hultsfreds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0712
Ort: Hultsfred
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
E-post: camilla.lundgren@socab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hultsfred.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Högsby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0688
Ort: Högsby
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
E-post: camilla.lundgren@socab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hogsby.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oskarshamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0761
Ort: Oskarshamn
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
E-post: camilla.lundgren@socab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oskarshamn.se
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflvtrfytf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflvtrfytf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster för legitimerad vårdpersonal

Referensnummer: U-038-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79624000 Förmedling av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Fyra kommuner i norra Kalmar län samverkar i en gemensam upphandling av bemanningstjänster av legitimerad vårdpersonal för att tillgodose kommunernas behov av vårdpersonal när de egna resurserna inte täcker behovet.

Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden: 1. Sjuksköterskor, 2. Arbetsterapeuter, 3. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 90 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sjuksköterskor

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85141200 Sjukskötersketjänster
85142100 Sjukgymnasttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hultsfred

Högsby

Oskarshamn

Västervik

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Legitimerade sjuksköterskor. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. För varje anbudsområde ingår samtliga kommuner och anbud lämnas därmed på hela det geografiska området.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 80 800 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetsterapeuter

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85141200 Sjukskötersketjänster
85142100 Sjukgymnasttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hultsfred

Högsby

Oskarshamn

Västervik

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Legitimerade arbetsterapeuter. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. För varje anbudsområde ingår samtliga kommuner och anbud lämnas därmed på hela det geografiska området.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 400 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85141200 Sjukskötersketjänster
85142100 Sjukgymnasttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hultsfred

Högsby

Oskarshamn

Västervik

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. För varje anbudsområde ingår samtliga kommuner och anbud lämnas därmed på hela det geografiska området.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Västerviks kommun
Ort: Västervik
Postnummer: 59344
Land: Sverige
E-post: annacamillalundgren@gmail.com
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023