Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68847-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten

2023/S 025-068847

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PL.2012+ Sp. z o.o.
Postanschrift: al. Ks. J. Poniatowskiego 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Okniński
E-Mail: marek.okninski@2012plus.pl
Telefon: +48 222959000
Fax: +48 222959010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgenarodowy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie nieruchomością

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie terenu chronionego, mienia i osób na nim przebywających

Referenznummer der Bekanntmachung: WZ/V/45/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79700000 Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia usługa zapewnienia bezpieczeństwa terenu chronionego, mienia i osób na nim przebywających polega m.in. na całodobowym działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz w Projektowanych postanowianiach umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 16 896 900.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia usługa zapewnienia bezpieczeństwa terenu chronionego, mienia i osób na nim przebywających polega m.in. na całodobowym działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz w Projektowanych postanowianiach umowy: monitorowaniu systemu przeciwpożarowego SAP 24h/7 dni w tygodniu, obsłudze punktu rzeczy znalezionych; na opracowywaniu i realizowaniu Planu Ochrony Terenu Chronionego i innych wymaganych dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na podstawie założeń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podczas dni technicznych i imprez odbywających się na PGE Narodowym. Wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia usługa zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia dni technicznych i imprez polega m. in. na opracowywaniu i realizowaniu Planów Zabezpieczenia Imprez Masowych, Planów Zabezpieczenia Imprez i innych wymaganych dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na podstawie założeń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Ustawy o ochronie osób i mienia wraz z aktami wykonawczymi, Ustawy obezpieczeństwie imprez masowych wraz z aktami wykonawczymi, a także na zasadach określonych w Umowie i SWZ wraz z załącznikami.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia współdziałania Stewardów z innymi służbami, w szczególności Policją, Państwową Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Państwa, służbami medycznymi, technicznymi i agencjami ochrony Organizatora. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do uwzględnienia rzeczywistych warunków funkcjonowania terenu chronionego, w szczególności do:

a) funkcjonowania codziennego m.in. funkcjonowania biur, tras wycieczkowych, punktu widokowego, wystaw, sklepów, restauracji, działania serwisów technicznych, sprzątania;

b) funkcjonowania codziennego z dodatkowo prowadzonymi w trakcie dni technicznych montażami lub demontażami imprez na terenie chronionym;

c) funkcjonowania codziennego z dodatkowo organizowanymi imprezami B2B/B2C,

d) organizowanych imprez masowych, imprez o charakterze masowym, imprez B2B/B2C i innych wydarzeń na terenie chronionym

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ze względu na pilną konieczność zapewnienia ciągłości usług objętych przedmiotem przetargu zachodzi pilna potrzeba wyboru Wykonawcy zamówienia, a zachowanie terminów wynikających z ustawy może uniemożliwić konkurencyjny wybór wykonawcy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 218-623501
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Naftor Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015880771
Postanschrift: Napoleońska 1, Rasztów
Ort: Klembów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-205
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 010684960
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 854 016.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 896 900.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023