Lieferungen - 68848-2023

03/02/2023    S25

Česko-Brno: Kancelářské potřeby

2023/S 025-068848

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Masarykova univerzita
Národní identifikační číslo: 00216224
Poštovní adresa: Žerotínovo nám. 617/9
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 601 77
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dana Faitová, DiS.
E-mail: faitova@rect.muni.cz
Tel.: +420 549494969
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.muni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muni.cz/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 2022 - 2025

Spisové číslo: MU-ZAK/222876/2021/1539720/RMU
II.1.2)Hlavní kód CPV
30192000 Kancelářské potřeby
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních kancelářských potřeb pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.

Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 700 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30124000 Části a příslušenství kancelářských strojů
30192100 Mazací pryž
30192111 Razítkové polštářky
30192113 Inkoustové náplně
30192121 Kuličková pera
30192122 Plnící pera
30192124 Fixy
30192125 Značkovače
30192130 Tužky
30192131 Tužky s tuhou v pevné pochvě
30192132 Náhradní tuhy do tužek
30192133 Ořezávátka tužek
30192150 Nastavitelná datovací razítka
30192153 Textová razítka
30192170 Nástěnky
30192330 Pásky a kotouče do kalkulaček
30192700 Papírnické zboží
30192800 Samolepící štítky
30192900 Korekční prostředky
30192910 Korekční pásky
30192920 Korekční tekutina
30193000 Organizéry a příslušenství
30193200 Přihrádky na dopisy nebo organizéry
30193700 Krabice na ukládání spisů
30193800 Držáky na vzkazy
30194000 Rýsovací potřeby
30194200 Pásky, filmy a jiné pomůcky na přilepení výkresů
30194220 Lepicí filmy
30195700 Čistící sady na tabule a příslušenství
30195910 Bílé tabule
30195920 Magnetické tabule
30195921 Stírací pomůcky k magnetickým tabulím
30196000 Plánovací systémy
30197000 Drobné kancelářské vybavení
30197100 Sešívací svorky, cvočky, napínáčky
30197110 Sponky
30197210 Kroužkové vazače
30197310 Otevírače dopisů
30197320 Sešívačky
30197321 Odstraňovače sešívacích svorek
30197330 Děrovačky
30197400 Navlhčovač známek
30197600 Zpracovaný papír a lepenka
30197620 Papír určený k psaní
30197621 Bloky k flipchartům
30197643 Fotokopírovací papír
30197644 Xerografický papír
30199000 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
30199230 Obálky
30199410 Samolepicí papír
30199500 Pořadače, přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky
30199711 Tištěné obálky s oknem
30199720 Poznámkový papír
30199731 Držáky navštívenek
30199760 Štítky
30199780 Psací podložky
30199792 Kalendáře
37822300 Křídy
37822400 Pastelky
44425100 Gumičky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavním místem plnění je Brno. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky standardních kancelářských potřeb blíže specifikované zadávací dokumentací.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Dílčí veřejné zakázky mohou být financovány z Operačních programů financovaných z prostředků EU. Tato skutečnost bude uvedena v ZD dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 227-596851
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Dodávky kancelářských potřeb 2022 01 aktualizace EK 01

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
25/10/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OFFICE SYSTEM s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26900467
Poštovní adresa: Vápenice 2970/17
Obec: Prostějov
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 79601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 700 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 700 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: Tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023