Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68859-2023

Submission deadline has been amended by:  137525-2023
03/02/2023    S25

Dänemark-Valby: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2023/S 025-068859

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Nationale Identifikationsnummer: 17472437
Postanschrift: Pakkerivej 6
Ort: Valby
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Ditte Sand
E-Mail: disa@ski.dk
Telefon: +45 21677893
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ski.dk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fccd7fb-2056-4daa-9b63-ee6c69c1df04/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fccd7fb-2056-4daa-9b63-ee6c69c1df04/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fccd7fb-2056-4daa-9b63-ee6c69c1df04/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fødevarer

Referenznummer der Bekanntmachung: 50.90
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

SKI udbyder 50.90 Fødevarer, der omfatter levering af fødevarer til større offentlige køkkener. 50.90 Fødevarer indeholder to delaftaler i form af eneleverandøraftaler, der hver dækker et geografisk område af Danmark – henholdsvis øst og vest for Storebælt. Der er aftageforpligtelse for de kommuner, regioner og øvrige institutioner, som er abonnenter hos SKI, og som har tilsluttet sig rammeaftalen. De tilsluttede kunders bestillende enheder (køkkener) aftager leverancer a minimum DKK 1.500 pr. levering og har mulighed for at få leveret på hverdage dagen efter bestilling. 50.90 Fødevarer omfatter et bredt sortiment, der består af ca. 6.000 konventionelle og økologiske varer. Rammeaftalen er således tiltænkt at dække hele eller størstedelen af kundernes behov for fødevarer inden for de 12 følgende hovedproduktgrupper: Mejeri, Brød og Kager, Fisk, Kød og Pålæg, Frugt, Grøntsager, Frugt og Grønt (frost), Snitgrønt og -frugt, Færdigretter, Kolonial, Kaffe og Te samt Drikkevarer.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 428 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fødevarer – Øst

Los-Nr.: Delaftale 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
15400000 Tierische oder pflanzliche Öle und Fette
15500000 Molkereierzeugnisse
15600000 Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse, Stärken und Stärkeerzeugnisse
15800000 Diverse Nahrungsmittel
15900000 Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
03100000 Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse
03200000 Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst
03300000 Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Hauptort der Ausführung:

Danmark, øst for Storebælt. Det bemærkes, at der under delaftale 1 også skal ske levering til Bornholm.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til del II.1.4) Kort beskrivelse og del II.2.14) Yderligere oplysninger.

Delaftalen indeholder 12 hovedproduktgrupper og omfatter et sortiment, der bl.a. tager hensyn til sæsonprægede fødevarer, hvorfor der opereres med sæsonvarer under enkelte hovedproduktgrupper. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere produkter i overensstemmelse med sæsonangivelserne, hvorfor nogle produkter skal kunne leveres hele året, mens andre skal kunne leveres i specifikke måneder af året. Sortimentet indeholder krav om varer i forskellige kvaliteter, holdbarheder, mængder og sorter, således at kundernes forskelligartede behov bedst muligt imødekommes på delaftalen. For at understøtte en gennemsigtig fødevarekvalitet, er fødevarerne så vidt muligt beskrevet ved hjælp af Fokus Fødevarer (benævnt Fokuskoder i kontraktmaterialet). En stor del af delaftalens sortiment er kategoriseret i fem klimavenlighedsniveauer. Kunderne og deres bestillende enheder (køkkener) kan ved hjælp af disse orientere sig om produkternes klimavenlighed. Formålet med klimavenlighedsniveauerne er at understøtte kundernes forventning om at indkøbe mere klimavenligt under delaftalen.

Delaftalen indeholder en forpligtelse for de omfattede kunder til at anvende delaftalen i relation til anskaffelse af varer, omfattet af delaftalens sortiment, når kundernes indkøbsbehov kan opfyldes heraf. Kundens aftageforpligtelse kan gælde hele eller dele af sortimentet, og kan således være undtaget hovedproduktgrupper, produktgrupper, underproduktgrupper og/eller specifikke varelinjer. Kunden kan ikke aftage de dele af sortimentet, som kunden ikke har tilsluttet sig. For selvejende institutioner under de kommuner og regioner, der er kunder på delaftalen, gælder, at disse er omfattet af den pågældende kundes tiltrædelse af delaftalen, men ikke er omfattet af dennes aftageforpligtelse. I praksis anvendes delaftalen ved, at kundens bestillende enheder (køkkener) foretager bestillinger hos leverandøren, når deres indkøbsbehov kan opfyldes af de produkter, der er omfattet af delaftalens sortiment. Oversigt over kunderne og deres aftageforpligtelse fremgår af kontraktmaterialet. Videre fremgår kundernes bestillende enheder (køkkener) på udbudstidspunktet, leveringsadresser, forventet leveringsfrekvens og forventede leveringsintervaller for bestillende enheder (køkkener) af kontraktmaterialet for delaftalen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 45 %
Preis - Gewichtung: 55 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 729 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftalen tildeles til en enkelt aktør. Den maksimale værdi af delaftale 1 Øst er fastsat til DKK 2.421.000.000 eksklusive moms. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fødevarer - Vest

Los-Nr.: Delaftale 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
15400000 Tierische oder pflanzliche Öle und Fette
15500000 Molkereierzeugnisse
15600000 Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse, Stärken und Stärkeerzeugnisse
15800000 Diverse Nahrungsmittel
15900000 Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
03100000 Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse
03200000 Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst
03300000 Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Danmark, vest for Storebælt. Det bemærkes, at der under delaftale 2 også skal ske levering til ikke-brofaste øer, herunder Samsø, Læsø og Ærø.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til del II.1.4) Kort beskrivelse og del II.2.14) Yderligere oplysninger.

Delaftalen indeholder 12 hovedproduktgrupper og omfatter et sortiment, der bl.a. tager hensyn til sæsonprægede fødevarer, hvorfor der opereres med sæsonvarer under enkelte hovedproduktgrupper. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere produkter i overensstemmelse med sæsonangivelserne, hvorfor nogle produkter skal kunne leveres hele året, mens andre skal kunne leveres i specifikke måneder af året. Sortimentet indeholder krav om varer i forskellige kvaliteter, holdbarheder, mængder og sorter, således at kundernes forskelligartede behov bedst muligt imødekommes på delaftalen. For at understøtte en gennemsigtig fødevarekvalitet, er fødevarerne så vidt muligt beskrevet ved hjælp af Fokus Fødevarer (benævnt Fokuskoder i kontraktmaterialet). En stor del af delaftalens sortiment er kategoriseret i fem klimavenlighedsniveauer. Kunderne og deres bestillende enheder (køkkener) kan ved hjælp af disse orientere sig om produkternes klimavenlighed. Formålet med klimavenlighedsniveauerne er at understøtte kundernes forventning om at indkøbe mere klimavenligt under delaftalen.

Delaftalen indeholder en forpligtelse for de omfattede kunder til at anvende delaftalen i relation til anskaffelse af varer, omfattet af delaftalens sortiment, når kundernes indkøbsbehov kan opfyldes heraf. Kundens aftageforpligtelse kan gælde hele eller dele af sortimentet, og kan således være undtaget hovedproduktgrupper, produktgrupper, underproduktgrupper og/eller specifikke varelinjer. Kunden kan ikke aftage de dele af sortimentet, som kunden ikke har tilsluttet sig. For selvejende institutioner under de kommuner og regioner, der er kunder på delaftalen, gælder, at disse er omfattet af den pågældende kundes tiltrædelse af delaftalen, men ikke er omfattet af dennes aftageforpligtelse. I praksis anvendes delaftalen ved, at kundens bestillende enheder (køkkener) foretager bestillinger hos leverandøren, når deres indkøbsbehov kan opfyldes af de produkter, der er omfattet af delaftalens sortiment. Oversigt over kunderne og deres aftageforpligtelse fremgår af kontraktmaterialet. Videre fremgår kundernes bestillende enheder (køkkener) på udbudstidspunktet, leveringsadresser, forventet leveringsfrekvens og forventede leveringsintervaller for bestillende enheder (køkkener) af kontraktmaterialet for delaftalen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 45 %
Preis - Gewichtung: 55 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 699 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftalen tildeles til en enkelt aktør. Den maksimale værdi af delaftale 2 Vest er fastsat til DKK 2.378.000.000 eksklusive moms. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI.3) Yderligere oplysninger.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er en del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet – opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet årsomsætning på minimum DKK 500 mio. eksklusive moms

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på 15 %.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede årsomsætning som summen af årsomsætningen i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår. (eller:)

• En erklæring om, at den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad og egenkapital er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

”Beskrivelse”: Beskrivelse af referencen skal indeholde oplysninger om referencen i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Referencebeskrivelsen skal alene omfatte leverancer, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om de løbende leverancer af fødevarer er startet før og/eller løber videre efter denne periode, jf. ”Startdato” ”Slutdato” lige nedenfor.

Tilbudsgiver skal i sin beskrivelse forholde sig til om:

• der er udført konkrete leveringer af fødevarer i en periode, dvs. fra første til og med sidste levering, på mindst 90 kalenderdage

• der er udført mindst 16 konkrete leveringer til samme aftager

• alle leverancer har haft en værdi på mindst DKK 1.500 eksklusive moms

• der er udført mindst 6 leveringer inden for 4 løbende kalenderuger under perioden, og

• de fødevarer, der konkret er leveret, dækker samlet set 80 % af hoved-produktgrupperne i det udbudte sortiment.

Tilbudsgiver må højest anvende 2.000 tegn inkl. mellemrum til beskrivelsen af hver af de tre referencer. Det vil ikke tælle som fejl, hvis referencebeskrivelsen er længere end 2.000 tegn inkl. mellemrum, men SKI vil ikke lægge vægt på den del af besvarelsen, der overskrider de 2.000 tegn inkl. mellemrum. Det er ikke muligt at anvende tegninger, figurer eller lignende illustrationer i besvarelsen – der må alene skrives tekst.

”Beløb”: Udfyld beløb i DKK eksklusive moms. Der skal alene angives beløbet for de dele af referencen som tilbudsgiver har beskrevet, og som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om de løbende leverancer af fødevarer er startet før og/eller løber videre efter denne periode, jf. ”Startdato” ”Slutdato” lige nedenfor.

”Startdato”: Angiv startdato for kontrakten med løbende leveringer af fødevarer.

”Slutdato”: Angiv slutdato for kontrakten med løbende leveringer af fødevarer. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet kan anføres 01/01/20XX.

”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er en del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på tilsvarende kontrakter med løbende leveringer af fødevarer, som tilbudsgiver har udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Ved tilsvarende kontrakter med løbende leveringer af fødevarer menes aftaleforhold, hvor tilbudsgiver løbende har udført konkrete leveringer af fødevarer i en periode, dvs. fra første til og med sidste levering, på mindst 90 kalenderdage, der ligger inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen, hvor:

- der er udført mindst 16 konkrete leveringer til samme aftager, hver levering med en værdi af mindst DKK 1.500 eksklusive moms og

- leveringerne fordeler sig sådan, at der er udført mindst 6 leveringer inden for 4 løbende kalenderuger, og

- de fødevarer, der konkret er leveret, samlet set dækker 80 % af hovedproduktgrupperne i det udbudte sortiment.

”Aftager” skal forstås bredt, og kan således både omfatte en enkelt kunde, evt. med underliggende enheder, eller flere koncernforbundne kunder/enheder.

Tilbudsgiver kan benytte en rammeaftale som reference, hvis tilbudsgiver har foretaget konkrete leveringer på grundlag af rammeaftalen, der opfylder ovenstående kriterier.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf. om ESPD i punkt 7.3 og punkt 9.1.1.

En reference kan være startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løbe videre efter tilbudsfristen, men SKI kan alene lægge vægt på de dele af leveringerne, der er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referencen skal derfor alene angå de dele af leverancerne, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode.

Såfremt tilbudsgiver angiver en reference, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løber videre efter tilbudsfristen, står tilbudsgiver inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af leverancerne, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Se nærmere om angivelse af en reference i ESPD’et i punkt 9.1.1.1 nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en eller flere støttende virksomheders tekniske og faglige formåen henvises til punkt 9.1.1 om ESPD, hvori den støttende virksomhed skal oplyse den tekniske og faglige formåen, som stilles til rådighed for tilbudsgiver, og punkt 16.4 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til punkt 9.1.1 om ESPD og punkt 9.5, tredje tekstafsnit.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”), f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I delaftale 1 - Øst og delaftale 2 - Vest er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder delaftale 1 - Øst og delaftale 2 - Vest en arbejdsklausul og krav til personer under oplæring jf. bilag G CSR, punkt 3.3 og 3.6.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 8 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 13:05
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at være til stede ved åbning af tilbud.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsloven §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5) og II.2.6): De skønsmæssige vurderinger af delaftalernes anslåede værdier er angivet i punkt II.2.6) til hver delaftale. De er baseret på:

• Omsætning og omsætningsudvikling for den tidligere rammeaftale 50.90 Fødevarer (2019).

• Antallet af kunder og kundetyper, samt deres respektive størrelse, der har tilsluttet sig aftalen.

• De tilsluttede kunders estimater af det kommende forbrug på aftalen og i hvilken grad disse vurderes retvisende.

• At det er forpligtende for kunderne at bruge aftalen.

• Markedskendskab samt forventninger til udviklingen på indkøbsområdet (prisudvikling)

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, fordelt på alle delaftalerne, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi, fordelt på alle delaftaler. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 4.799.000.000 eksklusive moms. De maksimale værdier, der er fastsat for de enkelte delaftaler, fremgår i punkt II.2.14) Yderligere oplysninger for hver delaftale. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad delaftalernes værdier ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3), uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.1.3): Der vil blive tildelt én leverandør på hver delaftale (henholdsvis Øst og Vest).

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver, som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023