Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 68939-2023

03/02/2023    S25

Schweden-Borlänge: Installation von Signalanlagen

2023/S 025-068939

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trafikverket
Postanschrift: Röda vägen 1
Ort: Borlänge
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 78189
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Peder Henriksson
E-Mail: peder.henriksson@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.trafikverket.se
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Infrastrukturförvaltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LASER - Ramavtal för Livscykelhantering, Anläggning och Systemutveckling av ERTMS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45316200 Installation von Signalanlagen - MA08
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ramavtalet består av implementation och anläggningsförvaltning, samt systemförvaltning av signalsystemet

ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Avrop kommer inledningsvis göras avseende två geografiska områden

(kluster). Därefter kommer resterande kluster i landet tilldelas successivt genom förnyad konkurrens.

Implementation och Anläggningsförvaltning

Implementation avser initialt införande av ERTMS i styrområdena i respektive kluster.

Efter implementation i ett styrområde följer att förvalta signalanläggningen under hela dess livslängd.

Systemförvaltning

Uppdraget att förvalta signalsystemet innebär fortsatt utveckling av mjukvara och hårdvara under hela

systemets livslängd, samt att tillhandahålla support (inklusive reservdelar) till Trafikverket.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34632000 Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
34632200 Elektrische Signaleinrichtungen für den Eisenbahnverkehr
34946120 Eisenbahnausrüstung
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
48140000 Softwarepaket für Eisenbahnleitsysteme
50220000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen
72212140 Entwicklung von Software für Eisenbahnleitsysteme
34942000 Signalgeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE Sverige
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ramavtalet består av implementation och anläggningsförvaltning, samt systemförvaltning av signalsystemet

ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Avrop kommer inledningsvis göras avseende två geografiska områden

(kluster). Därefter kommer resterande kluster i landet tilldelas successivt genom förnyad konkurrens.

Implementation och Anläggningsförvaltning

Implementation avser initialt införande av ERTMS i styrområdena i respektive kluster, innefattande

signalprojektering, samt leverans av ställverk, RBC, utdelar och baliser.

Efter implementation i ett styrområde följer att förvalta signalanläggningen under hela dess livslängd. I

uppdraget ingår uppdatering av styrområdet vid ändringar i järnvägsanläggningen, samt uppgradering vid nya

systemreleaser.

Systemförvaltning

Uppdraget att förvalta signalsystemet innebär fortsatt utveckling av mjukvara och hårdvara under hela

systemets livslängd, samt att tillhandahålla support (inklusive reservdelar) till Trafikverket. Uppdraget omfattar

även tillhandahållande av dokumentation och utbildning.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Förlängning av avtalstiden med 8 år

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Tekniska skäl

Beslut har tagits att byta ut det befintliga signalsystemet på det svenska järnvägsnätet mot ett nytt signalsystem baserat på det standardiserade trafikstyrningssystemet European Rail Traffic Management System (”ERTMS”). Rättslig grund för att tillämpa tekniska specifikationer för driftkompatibilitet är driftkompatibilitetsdirektivet (EU) 2016/797 (införlivat i svensk lagstiftning genom Järnvägstekniklagen 2022:366) samt EU-förordning TSD Trafikstyrning och signalering (EU) 2016/919.

Ett signalsystem måste vara anpassat till det svenska signaleringsregelverket för att kunna införas i Sverige. De två nuvarande leverantörerna som Trafikverket avser att ingå ramavtal med har under lång tid utvecklat signalsystemen anpassade till det svenska signaleringsregelverket och har godkända systemversioner. Det finns inga andra leverantörer i världen som kan erbjuda ett signalsystem som är anpassat till det svenska signaleringsregelverket. Det som nu upphandlas kan tillhandahållas endast av dessa två leverantörer därför att det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens.

Inga rimliga alternativ

Risk att nödvändig utrullningstakt inte kan hållas

Den nödvändiga utrullningstakten styrs till stor del av den kvarvarande livslängden i befintliga ställverk. Om inte flera av de ställverk som idag är i drift kan ersättas de närmaste åren, så förutses att tågtrafiken kommer att drabbas av stora störningar.

Trafikverkets bedömning, byggd på egen erfarenhet och erfarenheter i andra länder, är att det tar minst fem år för en ny leverantör att utveckla ett signalsystem som är anpassat för de nationella regelverken. Detta innebär att den nödvändiga utrullningstakten för ERTMS inte kan hållas om upphandling skulle ske av en leverantör utan befintligt signalsystem anpassat till det svenska signaleringsregelverket.

Betydande och omfattande arbetsinsatser samt kostnader

Upphandling av en leverantör utan befintligt signalsystem anpassat till det svenska signaleringsregelverket skulle även leda till betydande och omfattande arbetsinsatser samt kostnader för Trafikverket på grund av:

- Finansiering av och arbetsinsatser i ett åtminstone femårigt utvecklingsprojekt för att anpassa en leverantörs befintliga signalsystem till det svenska signaleringsregelverket.

- Kompatibilitet med den nya leverantörens signalsystem kommer att kräva att befintliga installerade ERTMS-anläggningar måste göras om och konverteras till den nya leverantörens signalsystem.

- Tidsförseningen pga. nödvändigt utvecklingsprojekt kommer även att medföra behov av tillfälliga lösningar med konventionell teknik (inte ERTMS) i takt med att livslängden för befintliga ställverk når sitt slut, vilket skulle leda till både ytterligare merkostnader och trafikstörningar.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Alstom Transportation (Signal) Sweden HB
Nationale Identifikationsnummer: 969734-7426
Postanschrift: Marieviksgatan 29
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 11743
Land: Schweden
Telefon: +46 10-8520000
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hitachi Rail STS Sweden AB
Nationale Identifikationsnummer: 556386-3439
Postanschrift: Solna Strandväg 96
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 17154
Land: Schweden
Telefon: +46 86219500
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Falin
Ort: Falun
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023