Dienstleistungen - 69097-2023

03/02/2023    S25

Česko-Brno: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

2023/S 025-069097

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: SVAZ KOVÁREN ČR, z.s.
Národní identifikační číslo: 00537616
Poštovní adresa: Ptašínského 309/6
Obec: Brno - Ponava
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Horečka
E-mail: pavel.horecka@skcr.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.skcr.org
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/SKCR
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dotovaný zadavatel.
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy

II.1.2)Hlavní kód CPV
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 7 226 240.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Měkké, manažerské a obecné IT vzdělávání

Část č.: 1.
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80000000 Vzdělávání a školení
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění vzdělávání v oblastech: Měkké, manažerské a obecné IT vzdělávání.

Předpoklad pro Měkké a manažerské dovednosti - 8200 osobohodin školení.

Předpoklad pro Obecné IT vzdělávání - 4880 osobohodin školení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod a evaluace / Váha: 40%
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění zakázky / Váha: 30%
Cena - Váha: 30%
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Technické a odborné vzdělávání

Část č.: 2.
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80000000 Vzdělávání a školení
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění vzdělávání v oblastech: Technické a odborné vzdělávání.

Předpoklad - 6320 osobohodin školení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod a evaluace / Váha: 40%
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění zakázky / Váha: 30%
Cena - Váha: 30%
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Projektové řízení a administrace projektu

Část č.: 3.
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79951000 Organizace seminářů
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
75112100 Administrativa rozvojových projektů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zadavatel předpokládá plnění této části zakázky v prostorách dodavatele. Jednání, předání výstupů apod. se budou konat v místě sídla zadavatele, nedohodnou-li se strany jinak.

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění projektového řízení a administrace projektu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění projektu / Váha: 40%
Kritérium kvality - Název: Řízení rizik / Váha: 30%
Cena - Váha: 30%
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010802.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 031-072532
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1.
Název:

Měkké, manažerské a obecné IT vzdělávání

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Centrum andragogiky, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27489698
Poštovní adresa: K Dolíkám 809/b
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 503 11
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 455 040.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 120 400.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2.
Název:

Technické a odborné vzdělávání

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Centrum andragogiky, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27489698
Poštovní adresa: K Dolíkám 809/b
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 503 11
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 801 200.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3.
Název:

Projektové řízení a administrace projektu

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Centrum andragogiky, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27489698
Poštovní adresa: K Dolíkám 809/b
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 503 11
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 970 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 970 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o souhrnné oznámení dle § 137 odst. b) ZZVZ o VZ zadaných na základě rámcové dohody za IV.Q 2022. Za IV.Q 2022 bylo v části 1. plnění v hodnotě 120.400,- Kč bez DPH, v části 2. nebylo plněno (u konečné ceny této části shora uvedeno 1 CZK, pole nesmí obsahovat nulu a nesmí být prázdné). Rámcová dohoda byla uzavřena pro část 1.a 2. VZ, část 3. VZ není rámcovou dohodou.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023