Lieferungen - 69193-2023

03/02/2023    S25

Česko-Pardubice: Počítače

2023/S 025-069193

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 250-731687)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s.
Národní identifikační číslo: 27547086
Poštovní adresa: náměstí Republiky 116
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53002
Země: Česko
Kontaktní osoba: iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 Vršovice
E-mail: info@iora.cz
Tel.: +420 608377035
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.cucupardubice.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/centrum-uznavani-a-celozivotniho-uceni-pardubickeho-kraje-o-p-s

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka hardware a výukových pomůcek

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky a hardware vč. licencí a dodávka výukových pomůcek dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 250-731687

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 07/02/2023
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 07/02/2023
Místní čas: 11:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Výše uvedená změna lhůty pro podání nabídek se vztahuje pouze k části I veřejné zakázky - Dodávka výpočetní techniky a hardware.