Lieferungen - 69281-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Sopron: Sínpálya és tartozékai

2023/S 025-069281

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babella-Takács Helga
E-mail: htakacs@gysev.hu
Telefon: +36 99577584
Fax: +36 99577108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034122023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034122023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útátjáró elemek, alkatrészek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000034122023
II.1.2)Fő CPV-kód
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződések útátjáró elemek, alkatrészek beszerzésére öt részben.

1. rész: STRAIL típusú vagy azzal egyenértékű alkatrészek, illetve komplett útátjárók beszerzése nettó 500 000,- EUR keretösszeg értékben.

2. rész: Polimer Bodan rendszerű útátjárókhoz műgyanta alapú epoxibeton (továbbiakban: polimerbeton) alapanyagú termékek beszerzése nettó 162 500,- EUR keretösszeg értékben.

3. rész: Kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz cementkötésű beton alapanyagú, acélkeretes termékek beszerzése nettó 20 000 000,- Ft értékben.

4. rész: Kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz cementkötésű beton alapanyagú, acélkeret nélküli termékek beszerzése nettó 20 000 000,- Ft értékben.

5. rész: Kiselemes cementkötésű beton burkolatú vasúti átjárókhoz szükséges gumi anyagú termékek beszerzése nettó 5 000 000,- Ft értékben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útátjáró elemek, alkatrészek beszerzése 1.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9400_Sopron|Magyarország_9300_Csorna|Magyarország_9700_Szombathely

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés STRAIL típusú vagy azzal egyenértékű alkatrészek, illetve komplett útátjárók beszerzésére nettó 500 000,- EUR keretösszeg értékben. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszegből nettó 385 000,- Euro alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek.

Ajánlatkérő egyúttal felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a várható mennyiségként meghatározott adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják, továbbá az ajánlatkérő által a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alapját képezik. Erre tekintettel, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatban az ajánlattevő által az egyes termékekre megajánlott egységárak és a várható mennyiségek alapján képzett ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő által az eljárás előkészítése során meghatározott (és a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolható) anyagi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.

Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.

Várható mennyiségek:

Komplett gumielemes útátjárók:

- prémium STRAIL vagy azzal egyenértékű vasúti átjáró burkolat (elemszélesség: 600/1200 mm): 14 db

- pedeSTRAIL vagy azzal egyenértékű vasúti átjáró burkolat (elemszélesség: 900 mm): 5 db

- innoSTRAIL vagy azzal egyenértékű vasúti átjáró burkolat (elemszélesség: 900 mm): 6 db

94 féle útátjáró alkatrész

A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy a keretszerződés időbeli hatálya további két alkalommal egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás lehetőségével.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útátjáró elemek, alkatrészek beszerzése 2.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9400_Sopron|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_9300_Csorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés Polimer Bodan rendszerű útátjárókhoz műgyanta alapú epoxibeton (továbbiakban: polimerbeton) alapanyagú termékek beszerzésére nettó 162 500,- EUR keretösszeg értékben. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszegből nettó 125 125,- Euro alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek.

Ajánlatkérő egyúttal felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a várható mennyiségként meghatározott adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják, továbbá az ajánlatkérő által a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alapját képezik. Erre tekintettel, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatban az ajánlattevő által az egyes termékekre megajánlott egységárak és a várható mennyiségek alapján képzett ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő által az eljárás előkészítése során meghatározott (és a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolható) anyagi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.

Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.

Várható mennyiségek:

- Belső elem 600 mm: 65 db

- Külső elem 750 mm: 120 db

- Külső elem 1470 mm: 22 db

- 21 féle útátjáró alkatrész

A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy a keretszerződés időbeli hatálya további két alkalommal egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás lehetőségével.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útátjáró elemek, alkatrészek beszerzése 3.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9400_Sopron|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_9300_Csorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz cementkötésű beton alapanyagú, acélkeretes termékek beszerzésére nettó 20 000 000,- Ft értékben. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszegből nettó 15 400 000,- Ft alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek.

Ajánlatkérő egyúttal felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a várható mennyiségként meghatározott adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják, továbbá az ajánlatkérő által a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alapját képezik. Erre tekintettel, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatban az ajánlattevő által az egyes termékekre megajánlott egységárak és a várható mennyiségek alapján képzett ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő által az eljárás előkészítése során meghatározott (és a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolható) anyagi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.

Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.

Várható mennyiségek:

- Belső elem: 26 db

- Külső elem: 52 db

- 6 féle útátjáró alkatrész

A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy a keretszerződés időbeli hatálya további két alkalommal egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás lehetőségével.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útátjáró elemek, alkatrészek beszerzése 4.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9400_Sopron|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_9300_Csorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz cementkötésű beton alapanyagú, acélkeret nélküli termékek beszerzése nettó 20 000 000,- Ft értékben. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszegből nettó 15 400 000,- Ft alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek.

Ajánlatkérő egyúttal felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a várható mennyiségként meghatározott adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják, továbbá az ajánlatkérő által a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alapját képezik. Erre tekintettel, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatban az ajánlattevő által az egyes termékekre megajánlott egységárak és a várható mennyiségek alapján képzett ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő által az eljárás előkészítése során meghatározott (és a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolható) anyagi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.

Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.

Várható mennyiségek:

- Belső elem: 33 db

- Külső elem: 63 db

- 6 féle útátjáró alkatrész

A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy a keretszerződés időbeli hatálya további két alkalommal egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás lehetőségével.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útátjáró alkatrészek beszerzése 5.

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34941000 Sínpálya és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9400_Sopron|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_9300_Csorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés kiselemes cementkötésű beton burkolatú vasúti átjárókhoz szükséges gumi anyagú termékek beszerzésére nettó 5 000 000,- Ft értékben. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszegből nettó 3 850 000,- Ft alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek.

Ajánlatkérő egyúttal felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a várható mennyiségként meghatározott adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják, továbbá az ajánlatkérő által a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet alapját képezik. Erre tekintettel, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatban az ajánlattevő által az egyes termékekre megajánlott egységárak és a várható mennyiségek alapján képzett ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő által az eljárás előkészítése során meghatározott (és a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolható) anyagi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.

Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.

Várható mennyiségek:

- 48.r. Profilgumi PA 200 mm: 61 db

- 48.r. Profilgumi PA 400 mm: 60 db

- 48.r. Profilgumi PEL 230 mm: 60 db

- 48.r. Profilgumi PER 230 mm: 60 db

- 48.r. Profilgumi PIO 500 mm: 60 db

- 48.r. Profilgumi PIO 600 mm: 60 db

- 48.r. Profilgumi PIU 200 mm: 60 db

- 54.r. Profilgumi PA 200 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PA 400 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PEL 230 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PER 230 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PIO 500 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PIO 600 mm: 40 db

- 54.r. Profilgumi PIU 200 mm: 40 db

- 60.r. Profilgumi PA 200 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PA 400 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PEL 230 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PER 230 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PIO 500 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PIO 600 mm: 30 db

- 60.r. Profilgumi PIU 200 mm: 30 db

- BODAN külső elem alá gumilap: 32 db

A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy a keretszerződés időbeli hatálya további két alkalommal egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás lehetőségével.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-16.§ rendelkezései szerint kell igazolni. A Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésére hivatkozással az ajánlattevőnek az ajánlatában, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, a 4-7. §-nak megfelelően, az ajánlatkérő által előírt módon, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó részvételre jelentkező teszi meg. A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon

alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Részletes igazolás:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Korm.rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésben foglaltakra, mely szerint részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki,ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. §(3) és (5) bekezdés megfelelő alkalmazására!

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

M.1./ Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.

A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

- szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail)

- szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal

- szállítás mennyisége

- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év,hó,nap pontossággal)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész tekintetében:

M.1. / Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 14 db komplett STRAIL típusú vagy azzal egyenértékű vasúti átjáró szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

2. rész tekintetében:

M.1. / Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik Polimer Bodan rendszerű útátjáróhoz, legalább 38 db polimerbeton belső elem és 85 db polimerbeton külső elem szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

3. rész tekintetében:

M.1. / Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik acélkeretes, kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz, legalább 15 db cementkötésű beton alapanyagú belső elem és 30 db cementkötésű beton alapanyagú külső elem szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

4. rész tekintetében:

M.1. / Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik acélkeret nélküli, kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz, legalább 19 db cementkötésű beton alapanyagú belső elem és 36 db cementkötésű beton alapanyagú külső elem szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

5. rész tekintetében:

M.1. / Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik kiselemes cementkötésű beton útátjárókhoz, legalább 246 db 48. r. profilgumi és 162 db 54. r. profilgumi és 126 db 60. r. profilgumi szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződések) tartalmazzák.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Vevő előleget nem fizet.

A Vevő az eseti megrendelések ellenértékét az igazolt teljesítést követően az Eladó által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.

Eladó a Vevő késedelmes fizetése esetén - kivéve, ha a fizetési késedelem Eladónak róható fel - jogában áll aPtk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: 1., 2. részek esetében EUR, 3., 4., 5. részek esetében HUF.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/03/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/03/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén a Kbt. 35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó.Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §(5)bek-re.

5.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

- AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely - papír alapú dokumentum egyszerű másolataként csatolt - nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

- Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben), Meghatalmazás (adott esetben)

- az ajánlati ár részletezését tartalmazó táblázatot (aláírva, .pdf formátumban).

6. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi közbeszerzési eljárás tárgyát, EKR azonosító számát, továbbá pontosan hivatkozni kell az ilyen módon igazolni kívánt kizáró ok vagy alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott dokumentumra.

7. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

8. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

9. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint - korlátozás nélkül - biztosítja.

10. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam: 30 napot jelent.

11. AK a Korm.r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

12. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.

13. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítása előtt előzetes piaci konzultációt folytatott le. Az előzetes piaci konzultáció eredményéről szóló összefoglaló az EKR-ben az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001847352022/reszletek

15. Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.r. 5.§-ban foglaltakra tekintettel kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (ajánlattevőnek az előbbiek érvényesítése érdekében nyilatkoznia kell az általa megajánlott áru származására vonatkozóan).

16. AK a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza valamennyi rész tekintetében, tekintettel arra,hogy AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelőáru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

17. Jelen eljárásban a KKD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r., a 307/2015.(X.27.) Korm.r., és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.

18. FAKSZ:Görög Tibor 00303, helyettes FAKSZ:Tóth Anita 00927

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2023