Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69287-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Prešov: Nutzfahrzeuge

2023/S 025-069287

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nationale Identifikationsnummer: 37936859
Postanschrift: Jesenná 14
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08005
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. František Červenický
E-Mail: cervenicky.frantisek@sucpsk.sk
Telefon: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sucpsk.sk
Adresse des Beschafferprofils: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: správa a údržba ciest II. a III. triedy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Úžitkový automobil pre diagnostiku ciest a mostov

Referenznummer der Bekanntmachung: 51VS/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144700 Nutzfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie používaného nákladného motorového vozidla typu furgón pre min. 3 osoby určené pre výkon diagnostiky ciest a mostov v počte 1 ks vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 400.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie používaného nákladného motorového vozidla typu furgón pre min. 3 osoby v požadovanej kvalite, v požadovaných technických parametroch, s rokom výroby min. 2019 a s nájazdom max. 100 000 km.

Vozidlo so vznetovým motorom s objemom min. 2200 cm3 a výkonom 110-120 kW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606612
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 94-1000/51VS/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Úžitkový automobil pre diagnostiku ciest a mostov

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
Nationale Identifikationsnummer: 00605956
Postanschrift: Strojnícka 9
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08006
Land: Slowakei
E-Mail: predaj.iveco@dam.sk
Telefon: +421 764502
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 400.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postup zadávania zákazky realizovaný nadlimitným postupom pomocou systému IS EVO na www.uvo.gov.sk.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom

doručenie je myslené, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu

záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk

4. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk tak, aby

bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu

a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím

lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO.

5. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

6. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.

8. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia

podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

9.Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66, s použitím elektronickej aukcie.

10.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončený postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu

s úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota

zákazky alebo aj v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia oznámenia nemohol predpokladať.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania v zmysle § 81

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023