Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69474-2023

03/02/2023    S25

Polen-Osiecznica: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2023/S 025-069474

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA OSIECZNICA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 230821500
Postanschrift: ul. Lubańska 43
Ort: Osiecznica
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-724
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Rutkowska
E-Mail: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Telefon: +48 757312107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.osiecznica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gmina-osiecznica.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 750 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
44112410 Dachgerüste
09332000 Sonnenenergieanlage
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

gmina Osiecznica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin gwarancji na przedmiot zamówienia (za wyjątkiem paneli fotowoltaicznych) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin gwarancji na panele fotowoltaiczne / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 207-590054
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 4 Eco Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9592015766
Postanschrift: Pl. Niepodległości 1
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-506
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 750 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023