Lieferungen - 69511-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Kaposvár: Diverse Nahrungsmittel

2023/S 025-069511

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nationale Identifikationsnummer: 15399526214
Postanschrift: Tallián Gyula Utca 20-32.
Ort: Kaposvár
NUTS-Code: HU232 Somogy
Postleitzahl: 7400
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Moizs Mariann PHD
E-Mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Telefon: +36 82501300
Fax: +36 82412321
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kmmk.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Különféle élelmiszerek beszerzése-SMKMOK/2021

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000477042021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000 Diverse Nahrungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Instant áru

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000 Diverse Nahrungsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU232 Somogy
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 132-376167

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Instant áru

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
15800000 Diverse Nahrungsmittel
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU232 Somogy
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Instant áru 19 tételben, összesen 19500 darab (db), 3720 kilogramm (kg), 200 csomag (csom), 105 doboz mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezik azzal, hogy a szerződéses időtartam alatt a tervezett mennyiségtől max. +30% mértékben mennyiségi eltérés lehetséges. Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 11 753 500.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: H-Foods Kft
Nationale Identifikationsnummer: 14561230215
Postanschrift: Alsósóskút Tanya 6/2 015/149
Ort: Nyírtelek
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postleitzahl: 4461
Land: Ungarn
E-Mail: info@h-foods.hu
Telefon: +36 703283115
Internet-Adresse: http://www.h-foods.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 4. pontjában foglalt módosításra a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,

- amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem a közbeszerzési eljárás megindításakor, sem pedig az adásvételi szerződés megkötésekor nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés (Határidős adásvételi szerződés) értékének 50%-át.

A szerződés módosításának oka a szerződéskötés óta tapasztalható nagy mértékű infláció valamennyi élelmiszernek minősülő termék tekintetében. A szerződés megkötése óta az áremelkedés a 9. rész vonatkozásában megajánlott valamennyi alapanyag tekintetében összesen 89%-nak feleltethető meg. Ennek oka többek között a szerződéskötés óta tapasztalható energiaválság, valamint az üzemanyag árak emelkedése, melynek következtében a nyertes ajánlattevő beszállítói is jelentős mértékű áremelésre kényszerültek. Mindezek mellett a szerződésmódosításhoz hozzájárult a beszerzési árak, a fuvarozási árak, a csomagolóanyagok költségeinek, valamint a bérköltségek ugrásszerű emelkedése a szerződéskötés megkötését követően, melynek ekkora mértékű megnövekedését ajánlatkérő sem láthatta előre.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 7 891 500.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 11 753 500.00 HUF