Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69653-2023

03/02/2023    S25

Polen-Drygały: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-069653

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały
Nationale Identifikationsnummer: 8490004505
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 22
Ort: Drygały
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Chełstowski
E-Mail: dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 874240573
Fax: +48 874240570
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://drygaly.bialystok.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_drygaly

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.43.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022 w leśnictwach: Myszki, Karpiny, Borowe, Biała, Zagaje, Kaliszki, kowalewo, Lisy, Piaski

Los-Nr.: 2
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Drygały w leśnictwach: Myszki, Karpiny, Borowe, Biała, Zagaje, Kaliszki, Kowalewo, Lisy, Piaski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przyrody ochrony ppoż. lasu pozyskania i zrywki drewna utrzymania obiektów turystycznych i dróg leśnych, ubocznego użytkowania

lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z dokumentacji postępowania i ma charakter szacunkowy Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawiera Opis

standardu technologii wykonania prac leśnych opracowany zgodnie z Decyzją nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17.03.2021 r. ws. wprowadzenia „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w PGL LP oraz Decyzją nr 22 z dnia 28.05.2021 r. Dyrektora RDLP w Białymstoku ws. regionalnego Opisu standardu technologi wykonawstwa prac leśnych. Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania wraz z procedurą dokonywania odbiorów prac przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w dokumentacji postępowania Z uwagi na faktyczną

sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak również wstrzymania

dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego rowów itp.obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych elementów itp.

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60% i zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Wykonawca obowiązany jest oznakować wskazane pow. zabiegu zakazem wstępu tablicami

ostrzegawczymi np. powierzchnie z pozyskaniem drewna itp. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego Realizacja prac przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu Zasięg terytorialny leśnictw zawarty jest dokumentacji postępowania Wskazana w dokumentacji

postępowania lokalizacja (adres leśny) ma charakter wstępny.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 006-012195

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.43.2021
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rawel" Sp.j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska
Nationale Identifikationsnummer: 8491014486
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrawel@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rafil" Sp.j. Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura
Nationale Identifikationsnummer: 8491373713
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrafil@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Drzewny Szymborski Przemysław
Nationale Identifikationsnummer: 8491317956
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 4 097 170.68 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Drygały w Leśnictwach: Myszki, Karpiny, Borowe, Biała, Zagaj, Kaliszki, Kowalewo, Lisy, Piaski

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przyrody ochrony ppoż. lasu pozyskania i zrywki drewna utrzymania obiektów turystycznych i dróg leśnych, ubocznego użytkowania

lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z dokumentacji postępowania i ma charakter szacunkowy Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawiera Opis

standardu technologii wykonania prac leśnych opracowany zgodnie z Decyzją nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17.03.2021 r. ws. wprowadzenia „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w PGL LP oraz Decyzją nr 22 z dnia 28.05.2021 r. Dyrektora RDLP w Białymstoku ws. regionalnego Opisu standardu technologi wykonawstwa prac leśnych. Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania wraz z procedurą dokonywania odbiorów prac przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w dokumentacji postępowania Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego rowów itp.obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych elementów itp. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60% i zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Wykonawca obowiązany jest oznakować wskazane pow. zabiegu zakazem wstępu tablicami ostrzegawczymi np. powierzchnie z pozyskaniem drewna itp. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego Realizacja prac przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu Zasięg terytorialny leśnictw zawarty jest dokumentacji postępowania Wskazana w dokumentacji postępowania lokalizacja (adres leśny) ma charakter wstępny.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 097 170.68 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rawel" Sp.j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska
Nationale Identifikationsnummer: 8491014486
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrawel@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rafil" Sp.j. Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura
Nationale Identifikationsnummer: 8491373713
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrafil@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Drzewny Szymborski Przemysław
Nationale Identifikationsnummer: 8491317956
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana dotyczy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zmiany umowy w formie Aneksów do umowy. Zmiana dotyczy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 133 977.90 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 242 027.25 PLN