Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69762-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Dekontaminierung

2023/S 025-069762

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 248-715961)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo financí
Nationale Identifikationsnummer: 00006947
Postanschrift: Letenská 525/15
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 11810
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Sibalová Jitka, Ing.
E-Mail: jitka.sibalova@mfcr.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mfcr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o., Praha - Hostivař

Referenznummer der Bekanntmachung: MF-29659/2022/4501
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90722200 Dekontaminierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

projektové dokumentace sanace ve společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o., zpracované společností EMSA ekologické služby, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD a dle doplnění projektové dokumentace s názvem Upřesnění Aktualizované projektové dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. zpracované společností LELIO KP s.r.o. v dubnu a srpnu 2022, které je přílohou č. 7 ZD. Předmětem plnění je provedení sanačního zásahu, jímž dojde k nápravě závadného stavu způsobeného v minulosti nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v areálu Pérovny - Hostivař, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o. Projektovaná sanační opatření zohledňují aktuální i historické poznatky o lokalitě a jsou cílena na odstranění znečištění ohnisek ClU v nesaturované i saturované zóně (prostor bývalé ČOV, okolí vrtu PJ-2, prostor šrotiště).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-715961

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 15/03/2023
Ortszeit: 23:59
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 07/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/03/2023
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: